Zarząd spółki szacuje straty oraz wpływ pożaru na jej działalność i wyniki.

Na chwilę obecną nie jest znana przyczyna pożaru. Na skutek pożaru zniszczeniu uległa część jednej z nowowybudowanych hal produkcyjnych zakładu. Obecnie Zarząd firmy jest na etapie szacowania strat i wpływu pożaru na działalność firmy - napisała spółka w komunikacie.

Firma planuje również działania związane z naprawieniem szkody (zniszczone mienie było objęte ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzenia losowego).

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl