Współczesny handel bez e-commerce w zasadzie nie ma racji bytu. Zarządzanie magazynami dla tego kanału to również technologiczne wyzwanie. 

- Zgadza się, przy czym wchodzą tu w grę dodatkowe aspekty związane z rozwojem infrastruktury. Naszą infrastrukturą są magazyny i ich wyposażenie - czyli automatyczne systemy magazynowe oraz rozwiązania informatyczne.

To rzeczy o strategicznym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania całej firmy, w które inwestujemy sami. Jeśli zaś chodzi o bezpośrednie procesy magazynowe, w tym zakresie mamy różne modele, realizujemy je sami lub też na zasadzie outsourcingu.

Wspomina pan o automatyzacji. Co z ludźmi? Zastąpią ich roboty?

- Absolutnie nie. Wprowadzenie zaawansowanej automatyzacji wymaga z jednej strony przekonstruowania procesów, a z drugiej powoduje zmianę struktury i profilu pracowników w magazynach - maleje liczba pracowników fizycznych, a z drugiej rośnie liczba wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów i techników, którzy obsługują te zautomatyzowane procesy.

To zmienia nasze podejście zarówno w kwestii rozwoju kompetencji naszych pracowników, jak i pozyskiwania odpowiednich kandydatów z zewnątrz, co przy obecnej sytuacji na rynku pracy nie jest łatwe.

Warunki pracy to obszar, na który kładziemy ogromny nacisk. Niezwykle ważne są dla nas relacje wynikające ze współpracy ze zautomatyzowanymi systemami magazynowymi. Chodzi o zaprojektowanie stanowisk pracy tak, by pracownicy czuli się komfortowo i mogli pracować wydajnie oraz bezpiecznie.

W tym zakresie szukamy najlepszych światowych rozwiązań. Z pewnością nie przeciwstawiamy automatyzacji pracownikom. Dla nas automatyzacja to narządzie wspomagające pracę ludzi. To stosunkowo nowatorskie podejście, ale z naszego punktu widzenia bardzo ważne.

Nie jest tajemnicą, że LPP nie ma własnej floty i to raczej się nie zmieni.

- LPP nie realizuje logistyki wyłącznie samodzielnie, mamy model mieszany - po części wykonujemy operacje sami, po części outsourcujemy. Ważnym elementem budowania przyszłościowego łańcucha dostaw jest właśnie dobór i zarządzanie współpracą z partnerami zewnętrznymi.

Pracujemy z kluczowymi firmami na rynku i szukamy synergii związanych z zasobami, z elastycznością. Wspólnie z nimi staramy się wypracowywać nowe rozwiązania, które wspomagają  efektywność pracy i zmniejszają czas dostawy towaru do klienta. Jesteśmy „właścicielem” całego łańcucha dostaw, ale nie oznacza to, że wszystko musimy robić sami.  

Nasza rola to raczej rola dyrygenta, który zarządza całym łańcuchem. W zakresie wykonawczym jesteśmy otwarci na różnych partnerów i formy współpracy, kluczowe są tu kompetencje i możliwości tworzące wartość dodaną dla naszej organizacji.

Transport jest branżą, która podlega w największym stopniu outsourcingowi. Na rynku jest bardzo mało firm, które mają odpowiedni wolumen, żeby efektywnie zarządzać transportem. Jeżeli my obsługujemy 24 rynki i ponad 1700 salonów, to nie bylibyśmy w stanie utrzymywać własnej floty i nigdy nie bylibyśmy tak elastyczni jak nasi partnerzy logistyczni.

Nie korzystamy przy tym z jednego partnera, ale z kilku, którzy specjalizują się w poszczególnych kierunkach, czasami nawet regionach danego kraju tak, aby zapewnić nam najwyższy poziom obsługi. Dzięki temu zyskujemy elastyczność i zmniejszamy czas realizacji dostaw.  

Jesteście w stanie kontrolować towar na trasie?

- Oczywiście, to efekt doboru i sposobu współpracy z naszymi operatorami logistycznymi. Nasza współpraca nie ogranicza się do podpisania umowy, przekazania im towaru z dyspozycją jego dostarczenia w dane miejsce. Bazujemy na stałej współpracy, gdzie wspólnie pracujemy nad optymalizacją procesów, wykorzystując wiedzę i potencjał z obu stron.

W przypadku kontroli realizacji przewozów, to nasi partnerzy dostarczają nam informacje lub dostęp do swoich, często bardzo zaawansowanych rozwiązań. Dzięki nim są w stanie śledzić przebieg transportu w swoich wewnętrznych systemach i komunikować się z naszymi systemami.

System Control Tower, który właśnie wprowadzamy, będzie nam umożliwiał połączenie się z rożnymi partnerami w naszym łańcuchu dostaw, w tym z firmami transportowymi. Zautomatyzujemy proces wymiany informacji. Z jednej strony będziemy tą drogą przekazywać zlecenia transportowe, a z drugiej będziemy na bieżąco otrzymywali informację zwrotną o przebiegu realizacji każdego zlecenia. W efekcie będziemy niemal online wiedzieli, że towar został wysłany, jest w drodze, dotarł do celu. I tego typu rozwiązania właśnie wprowadzamy, aby zapewnić pełną kontrolę nad przebiegiem transportu.

Czytaj cały wywiad

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl