• W II kwartale bieżącego roku Archicom sprzedał 310 lokali, a łącznie w I półroczu - 568.
  • Wypracowane wyniki sprzedażowe przy cenach gwarantujących wysoką marżę w kolejnych miesiącach przełożyły się na przychody rzędu 219,4 mln zł.
  • Na koniec I półrocza spółka dysponowała 1414 lokalami w budowie, spośród których sprzedano dotychczas 60 proc.

Wyniki sprzedażowe Archicom pozostają na fali wznoszącej od III kwartału 2022 r., co jest efektem przede wszystkim utrzymującego się od początku roku wysokiego zapotrzebowania konsumenckiego na nieruchomości. W II kwartale bieżącego roku Archicom sprzedał 310 lokali, a łącznie w I półroczu - 568. Wypracowane wyniki sprzedażowe przy cenach gwarantujących wysoką marżę w kolejnych miesiącach przełożyły się na przychody rzędu 219,4 mln zł.

- Przychody rozpoznane z 338 przekazań w I półroczu potwierdzają, że strategia biznesowa organizacji sprawdza się. Niezmiennie dążymy do tego, aby być godnym zaufania partnerem zarówno dla nabywców mieszkań, jak i pozostałych grup interesariuszy, m.in. inwestorów instytucjonalnych.  Saldo środków pieniężnych na koniec II kwartału wyniosło przeszło 450 mln zł, co zapewnia grupie kapitałowej komfort w reagowaniu na nadarzające się okazje rynkowe dotyczące nabywania nowych nieruchomości. Istotną informacją potwierdzającą zaufanie rynku kapitałowego do spółki jest kolejna udana emisja obligacji na kwotę 62 mln zł w ramach długoterminowego programu - mówi Agata Skowrońska-Domańska, członek zarządu Archicom.

Połączenie biznesu mieszkaniowego trafnym posunięciem

Jednym z kluczowych procesów w ramach zmian organizacyjnych dla Grupy Echo-Archicom, było sfinalizowane w sierpniu br. połączenie biznesu mieszkaniowego Grupy.

W jego efekcie Archicom dołączył do grona deweloperów o zasięgu ogólnopolskim, oferując swoim klientom lokale w największych polskich aglomeracjach. Jednocześnie we Wrocławiu, gdzie w II kwartale br. sprzedano łącznie 1813 mieszkań z rynku pierwotnego, firma Archicom sprzedała aż 310 lokali i utrzymała w ten sposób pozycję niekwestionowanego lidera w rynku z udziałem wynoszącym blisko 17 proc.

Długofalowa strategia rebrandingowa

Na koniec I półrocza spółka dysponowała 1414 lokalami w budowie, spośród których sprzedano dotychczas 60 proc. Konsekwentne rozwijanie i udoskonalanie oferty pozwoli firmie Archicom utrzymać pozycję we Wrocławiu, ale także zaznaczyć swoją obecność pod nową marką Echo Residential by Archicom w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

- Jako Archicom chcemy stać się ogólnopolskim deweloperem pierwszego wyboru. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, a tym samym pozyskaniu eksperckiego know-how, banku ziemi i zespołu pracowników - mówi Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje