Przedmiotem Aneksu jest przedłużenie okresu finansowania uruchomionego dla PD7 poprzez przesunięcie terminu spłaty kwoty głównej pożyczki do dnia 30 czerwca 2023 r., ewentualnego przedłużenia terminu spłaty o kolejne 6 miesięcy.

Zawarcie aneksu było możliwe dzięki znaczącemu postępowi w realizacji projektu. Umożliwiło to także przystąpienie do projektu  inwestora z grupy kapitałowej Liebrecht, który przeznaczył na ten cel znaczące środki - poinformował deweloper w komunikacie.

Dodatkowo, zawarcie aneksu, w ocenie spółki pozwala na planowe i terminowe przeprowadzenie dalszych czynności związanych z realizacją inwestycji.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl