• Budlex od kilku lat odnotowuje stały wzrost wartości, co widoczne jest w jej wynikach finansowych.
  • Na przestrzeni ostatnich 3 lat majątek grupy Budlex wzrósł o 42 proc.
  • W ujęciu rok do roku aktywa Budlex urosły o 13 proc.
  • Rentowność na działalności operacyjnej EBIT wypracowana przez Budlex nie odbiega od poziomu rynkowego i wynosi 24 proc.
  • Zysk netto za 2022 to 32,1 mln zł.

Wysoka rentowność

W przypadku inwestycji Budlex inflacja przekłada się na wzrost kosztów realizacji, jednak efekt ten niwelowany jest przez wysoką rentowność prowadzonych projektów i optymalizację kosztów spółki w pozostałych obszarach.

- Osiągane przez grupę Budlex wyniki i ich dynamika na przestrzeni ostatnich lat to efekt szeregu zmian, które nastąpiły po przekształceniach właścicielskich w 2016 roku, skupionych przede wszystkim na umacnianiu marki i podnoszeniu jakości oferty. Na poziomie zarządzania oznacza to między innymi efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i kapitału, optymalizację poziomu zadłużenia i kosztów, a także elastyczność w dopasowywaniu się do warunków i trendów rynkowych - mówi Filip Friedmann, większościowy udziałowiec Budlex.

 

Dobre prognozy

Według szacunków zarządu, wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Budlex w 2023 r. będą zbliżone do tych za 2022 r., choć poziom przychodów ze sprzedaży będzie zależał od tempa przenoszenia na klientów praw do lokali aktami ostatecznymi z zakończonych i oddanych inwestycji.

Na przełomie II i III kwartału b.r.  Grupa Budlex istotnie powiększy swoją ofertę gotowych mieszkań - kończy trzy inwestycje zlokalizowane w Bydgoszczy i Toruniu wprowadzone do realizacji w 2021 i 2022 r. Dodatkowo wyprzedaje ostatnie mieszkania w ramach kolejnych trzech inwestycji.

W I półroczu 2024 r. spółka oddaje inwestycje na warszawskim Bemowie oraz kolejną w Bydgoszczy, zaś plany na koniec roku 2024 obejmują zakończenie realizacji prestiżowego projektu w Toruniu oraz dwóch kolejnych w Olsztynie i Bydgoszczy, które jeszcze w tym roku planuje rozpocząć na posiadanym banku ziemi.

Budlex spodziewa się, że wynik oraz marża EBIT i netto pozostaną w kolejnych latach co najmniej na zbliżonym poziomie i utrzymają dynamikę z lat ubiegłych za sprawą dobrej rentowności kończonych projektów, a także poprawy struktury zadłużenia i spadku kosztów finansowych.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje