Zarząd Dekpol poinformował w komunikacie, że 7 marca 2023 roku spółka zależna Dekpol Budownictwo zawarła z mBank aneks do umowy ramowej z marca 2022 roku. Aneks dotyczy zmiany wysokości kredytu na finansowanie bieżącej działalności spółki. Kwota została podwyższona z 30 do 50 mln zł.

W ramach umowy Dekpol Budownictwo może korzystać z kredytów odnawialnych (sublimit do kwoty 50 mln zł) oraz gwarancji kontraktowych (sublimit do kwoty 20 mln zł), w złotówkach i euro.

Linia została udostępniona na okres do grudnia 2023 roku.

Wysokość oprocentowania dla kredytów obrotowych jest oparta na stawce WIBOR/EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku.

Jak poinformowała spółka, zabezpieczenie banku stanowi m.in. hipoteka na nieruchomościach gruntowych oraz inne zabezpieczenia typowe dla umów kredytowych.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje