• Develia zaktualizowała cele na 2023 rok o 60-70 proc wobec oczekiwań z początku roku.
  • Spółka dąży do przekazania 2500-2600 mieszkań oraz wprowadzenia do oferty i rozpoczęcia budowy 2700-2900 lokali.
  • Aktualizacja celów jest wynikiem poprawy sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz przejęcia przez Develię polskich spółek Nexity.

W ramach aktualizacji celów na 2023 rok Develia dąży do osiągnięcia poziomu sprzedaży 2500-2600 lokali, wobec 1450-1650 lokali deklarowanych na początku roku, co oznacza wzrost o ok. 60-70 proc. Kolejny cel dewelopera to przekazanie klientom 2500-2600 lokali, wobec poprzedniego celu 1900-2050 mieszkań, co oznacza wzrost o ok. 30 proc. Deweloper wprowadzi do oferty i rozpocznie budowę 2700-2900 lokali, wobec zakładanych wcześniej 1850-2050 mieszkań, co oznacza wzrost o ok. 45 proc. Develia prowadzi także negocjacje z potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi na rynku PRS.

Zdecydowaliśmy się na zwiększenie celów, jakie wyznaczyliśmy sobie na 2023 rok, ponieważ sytuacja w branży w ostatnich miesiącach poprawiła się, a popyt istotnie wzrósł, m.in. ze względu na powrót klientów kredytowych do biur sprzedaży. Kolejnym istotnym czynnikiem, który wpłynął na weryfikację celów jest przejęcie w lipcu br. polskich spółek Nexity. Zwiększony popyt na mieszkania przełoży się na tegoroczną sprzedaż. Dążymy do tego, by osiągnąć wynik na poziomie 2500-2600 lokali, czyli 60-70 proc. więcej niż zakładaliśmy na początku roku. Dzięki przejęciu Nexity jesteśmy w stanie jeszcze lepiej na ten popyt odpowiedzieć – chcemy zwiększyć liczbę wprowadzeń mieszkań z rozpoczętą budową o ok. 45 proc. wobec poziomu, jaki planowaliśmy w lutym. Zrealizowanie tegorocznych celów istotnie umocni pozycję Develii w czołówce deweloperów mieszkaniowych - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

W związku ze zmianą otoczenia rynkowego i niskim poziomem podaży mieszkań na rynku Develia aktualnie skupia się na zaspokojeniu popytu ze strony klientów indywidualnych. Nadal będzie prowadzić rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi, ponieważ zarząd ocenia rynek PRS jako perspektywiczny, jednak w obecnych realiach finalizacja pierwszej transakcji ma dla spółki niższy priorytet. Nadrzędnymi strategicznymi celami Develii są zwiększenie skali działania w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży 3 100 mieszkań oraz zwrotu z kapitału własnego (ROE) do minimum 15 proc. rocznie nie później niż w 2025 roku.

Przejęcie projektów realizowanych przez Nexity, z uwagi na ich wysoki poziom zaawansowania, wpłynęło na podniesienie tegorocznego celu przekazań. Przełoży się to na lepsze wyniki finansowe Develii za 2023 rok. Transakcja pozwoliła nam też na zwiększenie potencjału sprzedażowego Develii, ponieważ duża część projektów z banku gruntów Nexity posiada zgody administracyjne umożliwiające rozpoczęcie budowy - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

W lipcu br. Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro. Transakcja zwiększyła skalę działalności Develii w Warszawie i Krakowie oraz umożliwiła wejście na rynek poznański.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje