Sejm zajął się we wtorek projektem ustawy wprowadzającej do polskiego prawa statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości - F.I.N.N., na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT.

"Przewidujemy, że będzie to spółka akcyjna, notowana na giełdzie, która będzie miała przynajmniej 50 mln zł kapitału" - powiedział podsekretarz stanu w ministerstwie finansów Filip Świtała, który projekt w Sejmie zaprezentował. "Nie jest możliwe, aby spółka budowała domy, była deweloperem. Będzie ona finansowała nabycie mieszkań na wynajem" - zaznaczył.

Jerzy Małecki w imieniu PIS powiedział, że klub "pozytywnie zaopiniował projekt i opowiada się za skierowaniem go do dalszego procedowania".

Krystyna Skowrońska z PO przypomniała, że REIT-y znane są od 1969 roku. "Ten rynek oceniany jest na świecie na 1,7 biliona dolarów" - dodała. Jak powiedziała, "jest to interesujący projekt" i klub PO jest "za skierowaniem tego projektu do dalszych prac".

Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej powiedział o projekcie, że rozwiązania w nim zawarte, "są dobre". "W Polsce brakuje mieszkań na wynajem" - przypomniał.

W imieniu klubu poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów wypowiedział się o projekcie Mieczysław Kasprzak. "To dobry projekt, powinien być procedowany i będziemy intensywnie pracować w czasie dalszych prac" - podał.

Na pytania posłów dotyczące projektu odpowiadał podsekretarz stanu w ministerstwie finansów Filip Świtała. Przypomniał, że dla nowych spółek F.I.N.N. przewidziano stosowanie preferencyjnej, 8,5 proc. stawki podatkowej, ale tylko z dochodów uzyskanych przez nie z najmu nieruchomości mieszkalnych.

"Efektywna stawka opodatkowania będzie wynosiła ok. 17 proc." - zaznaczył jednak podsekretarz. Dodał, że stanie się tak, ponieważ "ustawa nie pozwala na odliczenie amortyzacji nieruchomości". "Dlatego w rezultacie efektywna stawka opodatkowania będzie wynosiła ok. 17 proc., ale może się to wahać" - podał.

"Przewidujemy, że 70 proc. inwestycji spółki musi być na cele mieszkalne, aby mogła ona skorzystać z opodatkowana w sposób preferencyjny" - powiedział Świtała. Jak dodał, "inwestor indywidualny, inwestujący w spółkę kapitałową, otrzyma dywidendę nie obciążona podatkiem od dywidend". "Będzie tylko jedno obciążenie, polegające na zapłacie podatku dochodowego od dochodów z najmu nieruchomości" - powiedział.

Wiceminister odpowiadając na pytania posłów powiedział także, że akcje spółki typu F.I.N.N. będą mogły kupić także samorządy. "Może się zdarzyć, że spółka tego typu zostanie założona przez kilka samorządów" - podał.

Projekt ustawy określa zasady funkcjonowania spółek F.I.N.N. i ich spółek zależnych. Przewidziano dla nich odmienne uregulowania podatkowe, m.in. odroczenie terminu płatności podatku CIT. Polegałoby to na odroczeniu obowiązku podatkowego z tytułu uzyskiwanych przez F.I.N.N. dochodów z najmu nieruchomości mieszkalnych i ich zbycia - do czasu wypłaty dywidendy akcjonariuszom.

W projekcie zakłada się także wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółek zależnych, uzyskanych z najmu i zbycia nieruchomości mieszkalnych.

Firma, aby uzyskać status F.I.N.N., musi być przede wszystkim spółką akcyjną, której głównym zadaniem będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce, w tym za pośrednictwem spółek zależnych. Status spółki typu F.I.N.N. będzie mogła nabyć wyłącznie firma posiadająca siedzibę i zarząd w Polsce. Wszystkie akcje takiej spółki muszą być na okaziciela, nie może ona również emitować akcji uprzywilejowanych.

Spółka F.I.N.N. musi być zawiązana na czas nieoznaczony i mieć kapitał zakładowy co najmniej 50 mln zł, musi uzyskiwać przychody z najmu co najmniej 5 nieruchomości mieszkalnych. Ma też regularnie wypłacać dywidendę.

Wprowadzenie do systemu prawnego F.I.N.N. nie jest równoznaczne z tym, że wyłącznie spółki tego typu będą mogły prowadzić działalność dotyczącą najmu nieruchomości mieszkalnych. To od decyzji podmiotu funkcjonującego na rynku najmu nieruchomości mieszkalnych ma zależeć, czy będzie on działał na zasadach wyznaczonych dla F.I.N.N.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl