• Inpro podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku.
  • Grupa w I kwartale br. podwoiła sprzedaż mieszkań.
  • W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 51,8 mln zł, a zysk netto był na poziomie 4,7 mln zł.
  • Grupa przekazała nabywcom 94 lokale, które zostały wybudowane w poprzednich okresach.
  • Od stycznia do marca br. sprzedała jednocześnie 167 mieszkań.

W I kwartale br. Grupa Inpro wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 51,8 mln zł, czyli o 11 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Łączny poziom kosztów zarządu i sprzedaży wzrósł o 11 proc. z uwagi na inflację. W efekcie rentowność netto wyniosła 9 proc., w odniesieniu do 15 proc. rok wcześniej. Zysk netto spadł w ujęciu r./r. o 45 proc. do poziomu 4,7 mln zł.

Grupa nie oddała w pierwszych 3 miesiącach tego roku żadnego budynku do użytkowania, a wydania dotyczyły mieszkań wybudowanych w poprzednich okresach. W I kwartale 2023 r. wydano 94 lokale, tj. o 4 proc. mniej niż w okresie porównywalnym, a przychód wygenerowany przez ten segment grupy był o 11 proc. niższy niż w roku ubiegłym. Wynikało to niższej ceny sprzedanych lokali, co było związane z polityką sprzedażową grupy i stosowanymi promocjami.

- W pierwszym kwartale br. widoczne było wyraźne ożywienie po stronie popytowej, prowadzące do wzrostu sprzedaży mieszkań. Potencjalni nabywcy, bojąc się prawdopodobnie możliwych podwyżek i ograniczenia oferty mieszkaniowej w związku z wejściem od lipca br. programu rządowego dopłat do odsetek, przyspieszyli swoje decyzje zakupowe. Pomimo utrzymujących się wysokich stóp procentowych wzrosła także akcja kredytowa na rynku hipotecznym - podkreślił Krzysztof Maraszek, prezes zarządu Inpro.

Sprzedaż wzrosła

W pierwszych trzech miesiącach tego roku grupa sprzedała łącznie 167 lokali (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto). Jest to wynik wyższy o 106 proc. niż w okresie porównywalnym, kiedy podpisanych zostało 81 umów netto.

W 2022 roku grupa Inpro wprowadziła do oferty 1285 nowych mieszkań i domów.

Obecnie planuje wprowadzić do oferty następujące lokalizacje: osiedle Atut etap I i II na Rotmance (188 lokali), Osiedle w Gdańsku, przy ul. Bulońskiej (122 lokale), Osiedle Polana Kampinoska budynki E, F, G w Gdańsku (48 lokali), Osiedle Leszczynowy Park w Gdańsku budynek nr 5 (36 lokali), Osiedle Nowe Południe budynki 1 i 2 w Gdańsku (84 lokali), Osiedle Remedium budynek 1 (68 lokali).

- Z uwagi na wielkość oferty wprowadzonej do sprzedaży w 2022 roku, przy uwzględnieniu sytuacji na rynku deweloperskim (niski poziom udzielanych kredytów hipotecznych z uwagi na wysokie stopy procentowe i rekomendacje KNF), decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców - wyjaśnił Krzysztof Maraszek.

Zdecydowana większość obrotów spółek Inpro i Domesta przypadać będzie na drugą połowę 2023 roku. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, do końca 2023 r. zrealizowane zostaną projekty, które dostarczą łącznie 631 lokali.

 

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje