Projekt powstał z inicjatywy partii Sinn Fein. 12 grudnia 2019 roku, w wyniku głosowania został zatwierdzony większością głosów. W dalszej kolejności przejdzie do komisji, która naniesie ewentualne poprawki. 

Ustawa zacznie obowiązywać od 2020 roku. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od momentu jej wejścia w życie, wszystkie obowiązujące ceny czynszów pozostaną na takim samym poziomie przez kolejne 3 lata.

Ponadto, ceny najmu lokali będą ustalane według obowiązujących na danym obszarze stawek rynkowych. 

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje