• Inwestycja kosztuje ponad 57 mln zł.
  • Z tego 32 mln zł to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • Pozostałe środki dokłada miasto - poinformował prezydent Truskolaski.
  • Mieszkania mają być gotowe na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2024 r.

Całość realizowanej inwestycji zajmuje 6,6 tys. m kw.; lokale będą miały powierzchnię od 25 do 58 m kw. i będą jedno-, dwu- i trzypokojowe. Koszt budowy jednego metra takiego mieszkania komunalnego wyniesie ok. 2,5 tys. zł - podał prezydent miasta. Jak dodał, mieszkania będą oddane do użytku w standardzie "pod klucz", z tzw. białym montażem, kaloryferami.

Tadeusz Truskolaski poinformował, że łącznie w zasobie mienia komunalnego w mieście jest ponad 4 tys. mieszkań, a od 2011 r. przybyło 451 nowych lokali. "Miasto Białystok dba o rozwój mieszkalnictwa właśnie takiego społecznego, komunalnego, i te bloki są najlepszym tego dowodem" - ocenił prezydent Białegostoku.

O mieszkanie komunalne może się starać osoba, która we wniosku poda szczegółowe informacje o swojej sytuacji życiowej, dochodach, warunkach, w których mieszka obecnie - wskazał dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego Andrzej Ostrowski.

Jak dodał, przy ocenianiu wniosku obowiązują kryteria punktowe. Wnioski o najem lokalu komunalnego składa się do 31 grudnia danego roku, a lista powstaje do 15 maja roku następnego. Poinformował, że w 2023 r. na liście jest ponad 150 osób.

Ostrowski podał, że jedną czwartą całego zasobu mieszkań komunalnych stanowią mieszkania z czynszem socjalnym, najniższym.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje