Transakcja obejmowała 138 lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz miejsca parkingowe w hali garażowej.

Lokale zostały wydane w posiadanie kupującego w czerwcu i lipcu, w związku z czym transakcja jest rozpoznawana przez Marvipol Development w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio za II i III kwartał 2022 r.

Tower D Property to podmiot zależny funduszu Heimstaden, który jest wiodącym europejskim operatorem nieruchomości na wynajem.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje