• Nieruchomości należące do Watykanu to przede wszystkim mieszkania i lokale komercyjne w kamienicach, przeznaczone na wynajem, a także garaże, biblioteki, klasztory, katakumby i stajnie.
  • W raporcie odnotowano ogólny spadek wpływów z posiadanych nieruchomości z powodu między innymi wzrostu cen energii.
  • Apsa, na mocy decyzji papieża Franciszka, zaczęła wycofywać się z bezpłatnego wynajmu mieszkań, z udostępniania przesadnie wielkich lokali na urzędy i zajęła się pustymi, porzuconymi nieruchomościami wymagającymi remontu bądź restrukturyzacji.

Większość mieszkań w watykańskich kamienicach w Rzymie wynajmowanych jest na zasadach rynkowych.

Łączna powierzchnia wszystkich nieruchomości to prawie 1,5 miliona metrów kwadratowych. Poza Rzymem znajdują się one w Viterbo, Rieti, Frosinone, Padwie, Asyżu oraz w 20 innych włoskich prowincjach.

W raporcie zapisano także, że w 2022 roku Apsa zapłaciła państwu włoskiemu podatki od nieruchomości i od spółek w wysokości ponad 6 milionów euro.

Przejrzystość liczb, osiągnięte rezultaty i opracowane procedury to narzędzia, jakie mamy do dyspozycji, by oddalić bezpodstawne podejrzenia dotyczące majątku Kościoła, jego zarządzania i stosowania się do obowiązków, takich jak płacenie podatków i innych należności - oświadczył szef tego urzędu Stolicy Apostolskiej biskup Nunzio Galantino.

19 procent lokali wynajętych jest na zasadach rynkowych, a 12 procent na korzystnych warunkach. 69 procent udostępnianych jest gratis. Ponadto odnotowano, że Apsa, by wesprzeć handlowców, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii Covid-19 i braku pielgrzymów w Rzymie w okresie lockdownu, zmniejszyła im czynsz za wynajem wprowadzając zniżkę od 30 do 50 procent.

 

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje