Przedmiotem działalności wspólnych przedsiębiorców będzie realizacja mieszkaniowych inwestycji deweloperskich na terenie aglomeracji wrocławskiej.

Noho jest kontrolowana przez Noho Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., spółkę zależną NOHO Investment sp. z o.o.

Grupa Noho jest współkontrolowana przez SK Consulting sp. z o.o. i Rafała Kulę.

Przedmiotem działalności Grupy Noho jest realizacja projektów deweloperskich w Polsce, natomiast Noho jest spółką holdingową, która nie prowadzi samodzielnie działalności operacyjnej.

Maciej Popowicz jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, a jego główny przedmiot działalności obejmuje wynajem nieruchomości mieszkaniowych oraz inwestycje w fundusze inwestycyjne i spółki.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl