Lokum Deweloper przejmuje spółkę Lokum Investment.

Połączenie transgraniczne nastąpiło na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym w dniu 29 lipca 2022 r. przez zarządy obu spółek. W wyniku połączenia wszystkie aktywa i pasywa spółki Lokum Investment zostają przeniesione do majątku Lokum Deweloper. Spółka Lokum Investment zostanie rozwiązana z dniem połączenia się obu spółek.

Połączenie spółek miało na celu uproszczenie struktury właścicielskiej oraz optymalizację kosztów działalności.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje