• W I półroczu br. rozpoczęto o 33% mniej budów mieszkań niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spadła także liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia.
  • Eksperci szacują, że luka mieszkaniowa może sięgać od 2 do 3 mln lokali.
  • Potrzeba zmian w prawie - przedstawiciele organizacji branżowych apelują do Marszałek Sejmu o umożliwienie dalszego procedowania komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.
  • Ustawa ma wprowadzić ważne zmiany m.in. w zakresie ułatwień w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych.
  • Kluczowe jest m.in. przywrócenie gminom możliwości decydowania o polityce parkingowej i dopasowaniu jej do lokalnych potrzeb.

Jak podał PZFD, Polski Związek Firm Deweloperskich, Business Centre Club, Pracodawcy RP, Komitet ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich – przedstawiciele tych organizacji apelują do Marszałek Sejmu o umożliwienie dalszego procedowania komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk 3502) w zakresie zmian dotyczących ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 11 i 26 projektowanej ustawy.

O to apeluje branża mieszkaniowa

Przyjęcie projektu w trakcie obecnej kadencji – w zakresie zmian dotyczących ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – jest kluczowe dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Ustawa ma wprowadzić ważne zmiany m.in. w zakresie ułatwień w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Kluczowym wśród nich jest przywrócenie gminom możliwości decydowania o polityce parkingowej i dopasowaniu jej do lokalnych potrzeb – mówi Konrad Płochocki, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Wskazuje, że ostatnia nowelizacja specustawy mieszkaniowej odebrała gminom tę możliwość, wprowadzając rażąco wysoki współczynnik 1,5 miejsca na jedno mieszkanie. Płochocki zaznacza, że to stoi w całkowitej sprzeczności z oczekiwaniami gmin, a przede wszystkim osób czekających na wymarzone mieszkania.

Tak wyśrubowane normy spowodować mogą bowiem wzrost cen mieszkań nawet o 100 tys. zł z uwagi na wysokie koszty realizacji miejsc postojowych znajdujących się w garażach podziemnych. Co nie tyle wpłynie na jeszcze większe ograniczenie dostępności mieszkań, ale może przekreślić sens wielu inwestycji prowadzonych w oparciu o specustawę mieszkaniową - uważa branża.

Pogłębiający się kryzys mieszkaniowy

Złożony na ręce Marszałek Sejmu apel ma zwrócić uwagę na pogłębiający się kryzys mieszkaniowy. Eksperci szacują, że luka mieszkaniowa może sięgać od 2 do 3 mln lokali. Bez zmian w mechanizmie specustawy mieszkaniowej będziemy zmierzać do pogłębiania kryzysu, prowadząc do zapaści na rynku mieszkaniowym.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze półrocze br. rozpoczęto o 33% mniej budów niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spadła także liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej różnica sięga 37,6%.

Już dzisiaj mierzymy się z potężnym kryzysem na rynku mieszkaniowym. Zatrzymanie nowych inwestycji doprowadzi do pogłębienia sytuacji i będzie brzemienne w skutkach dla podaży, a więc w dalszej perspektywie dla dostępności mieszkań dla Polek i Polaków. Wierzę, że nasz apel zwróci uwagę rządzących na wyzwanie, którym wszyscy musimy sprostać. Naprawdę nie mamy czasu. Mieszkania są potrzebne nie tylko do życia i mieszkania, ale bez nich nie jesteśmy w stanie rozwijać się jako kraj – dodaje Konrad Płochocki.

Wiceprezes PZFD wskazuje, że zaniechanie działań w tak kluczowym momencie będzie mieć wielowymiarowe i długotrwałe skutki, którym na tym etapie jeszcze można zapobiec.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest największą organizacją branży deweloperskiej, która od 2002 roku lat reprezentuje interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje