Poniżej szczegóły:

    VIII 2022     liczba rdr (proc.) mdm (proc.) Mieszkania, których budowę rozpoczęto 12 913 -46,1 -20,7 Mieszkania oddane do użytkowania 18 417 -0,9 4,8 Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 21 530 -20,9 -2,1     I-VIII 2022   liczba rdr (proc.) Mieszkania, których budowę rozpoczęto 148 897 -23,4 Mieszkania oddane do użytkowania 145 532 1,8 Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 214 788 -5,7

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje