• 975 inwestorów złożyło zapisy na obligację serii P2022B Marvipol Development.
  • Inwestorzy złożyli zapisy na obligację w kwocie 55,47 mln zł.
  • Oferta obligacji serii P2022B została zrealizowana podstawie prospektu zatwierdzonego 24 sierpnia 2022 r.
  • Emitowane obligacje mają 3,5 -letni okres zapadalności.

W związku z upływającą datą ważności prospektu oraz tym, że wszystkie przeprowadzone w ostatnich dwóch latach oferty obligacji Marvipol Development kończyły się nadsubskrypcją, wartość oferty zwiększono do kwoty 60 mln zł. Miało to zapobiec ewentualnej redukcji zapisów i umożliwić zainteresowanym nabywcom objęcia oczekiwanej liczby obligacji.

Decyzja o zaoferowaniu inwestorom do objęcia znacząco większej niż w ostatniej ofercie liczby obligacji okazała się słuszna i korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron – inwestorów, domów maklerskich oraz nas samych. Powierzone nam środki zamierzamy przeznaczyć na rozwój biznesu w obu podstawowych segmentach działalności Grupy - mieszkaniowym i magazynowym - komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.

Prezes giełdowej spółki podkreśla, że Marvipol Development planuje pozostać aktywnym na rynku obligacji publicznych.

- Chcemy, by publiczne emisje obligacji dalej były jednym z filarów finansowania rozwoju grupy - dodaje Mariusz Książek.

Organizatorem oferty obligacji Marvipol Development był Michael/Ström Dom Maklerski, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszły: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Oferta obligacji została przeprowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sierpniu 2022 r.

Emitowane obligacje mają 3,5 -letni okres zapadalności, a ich oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 5,4 proc.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl