Robyg podpisał umowę kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna we wrześniu 2018. Kredyt liczy 125 mln zł. 20 lipca spółka podpisała aneks do umowy, który wydłuża termin spłaty kredytu do dnia 31 października 2023 roku wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl