Robyg rozważa wyemitowanie, w terminie do 31 grudnia 2022 roku, obligacji niezabezpieczonych na kwotę 500 mln zł.

Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił do 3 lat od dnia emisji.

Oferującymi obligacje Robyg będą mBank oraz Bank Pekao, z którymi spółka uprzednio zawarła stosowne umowy.

Jednocześnie zarząd Robyg poinformował, że spółka zaproponuje obligatariuszom posiadającym obligacje serii PA wyemitowane przez spółkę w dniu 29 marca 2018 r. możliwość odkup całości lub części obligacji.

Informacje na temat emisji obligacji będą podawane na bieżąco. 

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje