• To nowy model biznesowy dla polskiego rynku nieruchomości, polegający na wynajmie mieszkań przez profesjonalne, wyspecjalizowane podmioty, będące właścicielami budynków.
  • Pierwszy obiekt najmu instytucjonalnego rozpoczął działalność w 2020 r. Był to dom z ponad 200 lokalami przy ul. Wodnej pod marką Resi4Rent.
  • Pod koniec 2022 r. działały trzy instytucjonalne prywatne projekty na wynajem, oferujące prawie 600 lokali. 

Z końcem grudnia 2022 r. oddany do użytku został dom z mieszkaniami na wynajem firmy Vantage Rent przy ul. Tuwima 64 (255 lokali). Dla tego samego operatora rośnie już kolejna inwestycja – przy ul. Rembielińskiego (272 mieszkania), a w mieście planowane są jeszcze trzy kolejne.

PRS firmy Vantage Rent przy ul. Tuwima 64, mat.pras.
PRS firmy Vantage Rent przy ul. Tuwima 64, mat.pras.

Przy ul. Tuwima (u zbiegu z ul. Wierzbową) powstają dwa budynki, w których 600 mieszkań zaoferuje ResiCapital.

Ten sam operator będzie dysponował 470 mieszkaniami, które powstają w ramach projektu Widzewskiej Manufaktury Wi-Ma, przebudowywanej przez Cavatina Holding.

ResiCapital będzie dysponował 470 mieszkaniami, które powstają w ramach projektu Widzewskiej Manufaktury Wi-Ma, przebudowywanej przez Cavatina Holding. mat.pras.
ResiCapital będzie dysponował 470 mieszkaniami, które powstają w ramach projektu Widzewskiej Manufaktury Wi-Ma, przebudowywanej przez Cavatina Holding. mat.pras.

Własną bazę mieszkań na wynajem pod marką Resi4Rent buduje też w Łodzi Echo Investment. Poza budynkiem przy ul. Wodnej dla sektora PRS powstaje też dom przy ul. Kilińskiego 127 (287 lokali).

Eksperci twierdzą, że rynek najmu instytucjonalnego będzie się w Polsce szybko rozwijać – mieszkań brakuje, a nie wszystkich stać na zakup własnego lokum. Rozwiązaniem jest właśnie najem, a baza dostępnych mieszkań będzie tylko rosnąć.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje