Zarząd Tower Investments poinformował o przedterminowym wykupem części obligacji serii A.

Wykupiono 1 293 obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 293 tys. złotych.

Obligacje podlegają umorzeniu.

Tower Investments działa w branży deweloperskiej od 2005 roku. Buduje galerie, parki handlowe oraz wielofunkcyjne obiekty mieszkaniowo-usługowe. Spółka jest współtwórcą i właścicielem sieci centrów handlowych Shopin.

Tower Investments na rynku głównym GPW jest notowana od grudnia 2017 roku. 

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl