• Strategia Unibep na najbliższe 3-4 lata zakłada m.in. wzrost rentowności EBIT w wybranych obszarach.
  • W perspektywie 3-4 lat w segmencie działalności budowlanej Unibep chce osiągnąć dwucyfrowy roczny wzrost zamówień.
  • Zarząd Unibep chce pracować m.in. nad poprawą działalności Unihouse.
  • Celem Unibepu w perspektywie 4-5 lat jest bycie w top 3-4 firm budowalnych w Polsce.

Ten rok będzie dla nas trudny, może trudniejszy niż 2022 r. – była wojna, a teraz będziemy mieli jej skutki. Lepsze informacje będą pewnie przychodziły w latach następnych - mówił prezes Dariusz Blocher podczas wideokonferencji.

Dariusz Blocher, prezes Unibep. fot. unibep.pl
Dariusz Blocher, prezes Unibep. fot. unibep.pl

Dodał, że może być tak, że wynik tego roku może być gorszy niż zeszłego, ale firma będziemy walczyć.

- To nie tak, że mamy wszystko za sobą i ten rok będzie fantastyczny - dodał Dariusz Blocher.

Zasygnalizował, że mogą na to wpłynąć m.in. nowe zasady tworzenia rezerw.

Mamy też znak zapytania przy Unihouse, bo nie wiemy, co się stanie z tym biznesem, jeśli nie zbudujemy większego portfela zleceń - powiedział Dariusz Blocher.

Dodał, że istotna w tym obszarze jest także struktura kosztów.

Prezes wyjaśnił, że w segmencie infrastruktury Unibep chce być obecny w większej liczbie województw.

- Szybciej się pojawimy w obszarach, gdzie nas nie było, ale nie znaczy to, że będziemy w całej Polsce - dodał.

Prezes przedstawił także perspektywy Unibepu na najbliższe 3-4 lata, które zakładają m.in. wzrost rentowności EBIT w wybranych obszarach.

Unibep ma dobrze zorganizowany biznes, ale możemy robić go dużo lepiej, (...) jednak na to potrzebny jest czas. Chcemy to zrobić w sześć-siedem kwartałów, by postawić biznes na takie tory, które pozwolą nam się ścigać z najlepszymi - powiedział prezes.

Jak podano w prezentacji, w perspektywie 3-4 lat w segmencie działalności budowlanej Unibep chce osiągnąć dwucyfrowy roczny wzrost zamówień i rentowność EBIT powyżej 3 proc.

Będziemy podążali tam, gdzie są pieniądze na rynku. (...) To będą zdecydowanie obszary infrastruktury drogowej – tam będziemy się rozwijali, pójdziemy geograficznie szerzej - powiedział prezes.

W segmencie deweloperskim oczekiwane jest osiągnięcie rentowności EBIT powyżej 12 proc. oraz dywersyfikacja, budowa banku ziemi w oparciu o średniej wielkości projekty z zaangażowaniem kapitału partnerów.

Wierzę, że działalność deweloperska to coś, co firma budowlana może mieć w swoim portfelu (...). Będziemy się skupiali na projektach, które nie wymagają zaangażowania z góry dużej ilości gotówki. (...) Powinniśmy mieć co najmniej 2-3 projekty aktywne w miastach, w których jesteśmy - dodał Blocher.

Planowana jest także ekspansja do kolejnej, piątej, lokalizacji.

Prezes poinformował, że krótkoterminowo wysiłki zarządu pójdą na działalność modułową, czyli Unihouse.

To bardzo perspektywiczny produkt wpisujący się w trendy nowoczesnego, ekologicznego budownictwa (...). Chcielibyśmy, by był to samofinansujący się biznes (...) i żeby w następnych 2-3 latach osiągnął marżę EBIT 2 proc. - powiedział prezes.

Blocher ocenił, że celem Unibepu w perspektywie 4-5 lat jest bycie w top 3-4 firm budowalnych w Polsce.

Prezes pytany, czy w planach jest zaangażowanie w segment kolejowy ocenił, że jest to bardzo rentowny segment, ale równocześnie jest on kapitałochłonny i obecnie grupa nie ma tego w planach na najbliższe lata.

Grupa Unibep w 2022 r. wypracowała 2.258 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 89 mln zł, czyli o 16 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Zysk netto w minionym roku ukształtował się na poziomie 32 mln zł wobec 42 mln zł wypracowanych w 2021 r.

W raporcie rocznym podano, że portfel zamówień grupy Unibep do realizacji w części budowlano-infrastrukturalnej na 2023 r. i lata kolejne wynosi około 3,8 mld zł, z czego ok. 2,2 mld zł przypada na rok bieżący.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje