Eksperci CBRE wskazują, że najkorzystniejsza cenowo opcja to akademiki uczelni publicznych. Oferują one jednak niski standard, dlatego już 48 proc. młodych ludzi decyduje się na wynajem mieszkania. Sytuacja może się zmienić, gdy w największych miastach w Polsce zwiększy się liczba akademików prywatnych. Teraz jest ich tylko 52, ale w planach są kolejne 33 obiekty tego typu.

- Akademiki w Europie są popularniejsze niż w Polsce. W naszym kraju 11% studentów decyduje się na taką formę zakwaterowania, podczas gdy w Unii Europejskiej ten odsetek wynosi 17%. Realia mają tutaj oczywiście duże znaczenie. Co prawda, koszty zamieszkania w akademiku uczelni publicznej są relatywnie niskie, ale jednocześnie standard w większości jest skromny, a liczba miejsc niewielka. Z kolei szkoły prywatne tylko w jednostkowych przypadkach zapewniają zakwaterowanie. Stąd studenci są zmuszeni szukać mieszkania na wolnym rynku, choć pewnie niejednokrotnie woleliby mieszkać w akademiku, bo to oprócz waloru cenowego ma również walor społeczny, związany z integracją z innymi studentami – mówi Marcin Jański, szef działu inwestycji alternatywnych w CBRE.

Wydatki na mieszkanie z własnej kieszeni

Koszty zakwaterowania to jedna z ważniejszych pozycji w studenckim budżecie. W Polsce pochłania aż 39 proc. wszystkich wydatków, podczas gdy na Litwie jest to 28 proc., a we Francji 52 proc. Studentów w naszym kraju może pocieszać fakt, że ponoszą jedne z najniższych kosztów zakwaterowania w Europie. Okazuje się też, że na tle studentów z innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej są stosunkowo samodzielni i w mniejszym stopniu korzystają z pomocy w opłacaniu kosztów zakwaterowania. Studenci w Polsce niemieszkający z rodzicami finansują z własnej kieszeni aż 72 proc. wszystkich opłat za mieszkanie. Tym samym wyprzedzamy takie kraje jak Węgry (64 proc.), Litwa (63 proc.) czy Czechy (57 proc.). Jednocześnie daleko nam m.in. do Norwegii, gdzie 91 proc. opłat za mieszkanie studenci ponoszą samodzielnie czy Szwecji, gdzie ten wskaźnik wynosi 81 proc.

Mieszkanie w akademiku się opłaca

W głównych ośrodkach akademickich w Polsce przeciętna opłata za mieszkanie w akademiku uczelni publicznych mieści się w przedziale 400-455 zł miesięcznie, choć za pokój jednoosobowy w dobrym standardzie można zapłacić nawet 1,4 tys. zł. W prywatnych akademikach przeciętna opłata miesięczna jest wyższa i wynosi ok. 1 tys. zł. Natomiast najdroższą opcją dla studenta pozostaje wynajem mieszkania na wolnym rynku. W Warszawie ceny wahają się od 1,5 tys. do nawet 3 tys. zł za miesiąc wynajmu mieszkania. Należy jednak podkreślić, że ten koszt rozkłada się na liczbę mieszkających w danym miejscu.

W Polsce za mało akademików

W największych miastach w naszym kraju, miejsca w domach studenckich uczelni publicznych oraz w akademikach prywatnych zapewniają zakwaterowanie tylko dla 9 proc. wszystkich studiujących. W sumie, dostępnych jest prawie 70 tys. miejsc. Z szacunków CBRE wynika, że łączna podaż zaspokaja w największych miastach zaledwie ok. 35 proc. rzeczywistego popytu.

- W tym momencie w budowie w największych centrach akademickich jest 8 projektów prywatnych akademików. Według deklaracji deweloperów obejmą one 2,1 tys. miejsc. Ponadto zaplanowanych jest kolejnych 25 inwestycji, trudno jednak w aktualnych warunkach szacować czy i kiedy zostaną one zrealizowane. Gdyby jednak wszystkie budynki powstały, liczba oferowanych miejsc w prywatnych akademikach w ciągu następnych kilku lat niemal się podwoi – mówi Marcin Jański, szef działu inwestycji alternatywnych w CBRE.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje