• Rynek budowlany zawsze miał charakter fazowy. 
  • Dobrym zapleczem dla rozwijania sektora jest stabilizacja finansowa i legislacyjna. 
  • Największą szansą dla firm wykonawczych i całego rynku są strategiczne projekty infrastrukturalne, na które środki będą zabezpieczane długoterminowo. 

 - Właściwie uporaliśmy się już z efektami pandemii i wojny w Ukrainie. To, co jest teraz ważne, to stabilizacja - podkreśla Dariusz Blocher, prezes zarządu Unibep SA. Ocenił, że nawet wyższe, ale stabilne stopy procentowe są lepsze, niż ich mniejsza przewidywalność. 

Jeżeli stopy procentowe ustabilizują się nawet na wysokim poziomie, to byłaby już dobra rzecz. Kredytobiorcy i inwestorzy się do tego przyzwyczają, będzie to sytuacja bardziej przewidywalna, także firmy wykonawcze będą mogły estymować ceny - przewiduje Dariusz Blocher. 

Poza narzędziami stricte finansowymi, zdaniem szefa Unibepu, są np. kwestie administracyjne i legislacyjne, które pomogą w obniżaniu kosztów inwestycji.

Strasznie się zbiurokratyzowaliśmy - podkreśla gość Property Forum 2023..

Kluczowe są plany zagospodarowania przestrzeni w miastach, ale zdaniem eksperta istotne jest także lepsze przygotowanie projektu przez inwestora. - Inwestorzy muszą więcej czasu i pieniędzy przeznaczać na przygotowanie inwestycji - podkreśla Blocher i dodaje, że nie powinni przerzucać tak dużych kosztów na generalnych wykonawców i deweloperów infrastruktury miejskiej. 

Niezależnie od niszy rynku budowlanego, niezbędne jest uwalnianie gruntów, również tych, które nie mają konkretnego statusu prawnego. 

Jest wiele rzeczy, o które możemy prosić, ale też sami musimy być bardziej efektywni, poprawić jakość budowania, ograniczyć koszty napraw serwisowych i gwarancyjnych i wprowadzać nowe technologie, jak np. projektowanie trójwymiarowe - podkreśla Dariusz Blocher. 

Zdaniem eksperta tam, gdzie ryzyko inwestycyjne jest większe, jak w przypadku dużych projektów (technologie, przemysł, drogi, hydrotechnika), jest jednocześnie szansa na większy zysk. Ze względu na 10-letnie opóźnienie infrastrukturalne w tym zakresie w stosunku do bardziej rozwiniętych krajów można założyć, że środki na te inwestycje będą płynęły długoterminowo.

Zapraszamy do obejrzenia całego materiału:

 Zobacz także: