• Czy sektor bankowy przygotowany jest na wprowadzanie nowych narzędzi regulujących ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych?
  • Jak mogą pomóc hipoteczne listy zastawne?
  • Perspektywę sektora bankowego w tych kwestiach przedstawiał w rozmowie z PropertyNews.pl dr Jacek Furga, szef Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich.

Hipoteczne listy zastawne to dłużny papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany przez banki hipoteczne, którego podstawą emisji jest wierzytelność zabezpieczona hipoteką. W liście zastawnym banki hipoteczne zobowiązują się do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych, takich jak wypłata odsetek i wykup listów zastawnych.

 - Od lat mówimy o tym, że długoterminowe kredyty są refinansowane krótkoterminowymi środkami na naszych lokatach - podkreśla dr Jacek Furga, szef Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich.

- Ryzyko niedopasowania stóp procentowych i okresów zapadalności jest olbrzymie - podkreśla ekspert Związku Banków Polskich. 

Dodał, że dobrym pomysłem na rynku kredytów- także indywidualnych - byłoby zaoferowanie listów zastawnych o stałej stopie i atrakcyjnym oprocentowaniu.

Więcej w w naszej rozmowie: 

ZOBACZ TAKŻE: