Pszczulny wymienia takich znanych architektów jak Hans Stimmann w Berlinie czy Egbert Kossak w Hamburgu. - W Polsce ta tradycja zaginęła. A na pewno nie ma tak dobrych przykładów jak w innych krajach - ubolewa architekt.