• Jak wynika z najnowszego raportu "Finance and the Great Reshuffle" opracowanego wspólnie przez PwC Polska oraz AICPA i CIMA, specjaliści ds. finansów coraz częściej zmieniają pracę oraz odczuwają potrzebę zdobywania nowych umiejętności i dostosowywania się do współczesnego świata biznesu.
  • "Niemal jedna czwarta ankietowanych osób (24 proc.) twierdzi, że chce zmienić pracę w ciągu roku, natomiast 29 proc. nie wyklucza takiej możliwości" - wskazano we wtorkowej informacji prasowej poświęconej raportowi.

Ponad połowa respondentów (52 proc.) zauważa wzrost rotacji pracowników w swoich organizacjach, a 54 proc. uważa, że znalezienie nowej pracy jest łatwe lub bardzo łatwe.

"39 proc. to łączny odsetek osób, które odczuwają objawy wypalenia zawodowego" - podano. Chęć odejścia z pracy wśród osób zgłaszających objawy wypalenia zawodowego jest znacznie wyższa niż u osób, które nie zgłaszają objawów wypalenia zawodowego (odpowiednio: 37 proc. i 24 proc.).

Jednocześnie 69 proc. ankietowanych stwierdziło, że preferuje hybrydowy model pracy, łączący biuro i dom. Osoby mające możliwość korzystania z tego rozwiązania wykazują najniższą skłonność do zmiany pracy (21 proc.).

"Najbardziej skorelowane z wypaleniem zawodowym są trzy czynniki: niezadowalające relacje z przełożonymi (82 proc. respondentów chcących zmienić pracę z tego powodu odczuwa objawy wypalenia), przeciążenie pracą (77 proc.) oraz brak poczucia celu (70 proc.)" - wskazano.

* Badanie przeprowadzono w okresie sierpień-listopad 2022 r. Obejmuje ono opinie 270 specjalistów ds. finansów, pracujących głównie w obszarze controllingu, raportowania, planowania i analizy finansowej (FP+A) lub księgowości. Respondenci pracują głównie w dużych organizacjach (ponad 500 mln euro obrotu) zlokalizowanych w: Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Bułgarii, Austrii i Rumunii, reprezentujących sektory takie jak: usługi biznesowe, technologie, finanse, produkcja, dobra konsumpcyjne, farmacja czy opieka zdrowotna.

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl