Zadanie będzie dotyczyło zbierania danych w ramach programu Commercial SmallSat Data Acquisition Program.

Satelity ICEYE, wyposażone w radary z syntetyczną aperturą (SAR), będą dostarczać zobrazowań na rzecz komórki NASA Earth Science Research, która zajmuje się naukami o Ziemi.

"Ogłoszona 9 sierpnia br. współpraca jest pokłosiem zawartej w pierwszej połowie roku przez NASA i ICEYE US tzw. ogólnej umowy zakupu (Blanket Purchase Agreement - BPA). Porozumienie umożliwia amerykańskiej agencji kosmicznej pozyskiwanie danych z radarów SAR na pokładach satelitów ICEYE celem ich oceny przez społeczności naukowe i akademickie. Efektem tych działań ma być określenie przydatności tego typu zobrazowań do realizacji celów badawczych NASA w dziedzinie nauk o Ziemi" - napisano w informacji prasowej.

Program BPA jest finansowany przez Wydział Nauk o Ziemi Dyrektoriatu Misji Naukowych NASA. Natomiast inicjatywa NASA Commercial Smallsat Data Acquisition (CSDA) realizowana jest już od 2020 r. Jej celem jest identyfikowanie, ocena i pozyskiwanie ze źródeł komercyjnych danych wpisujących się w cele badawcze wspomnianego Wydziału Nauk o Ziemi.

"NASA cieszy się na możliwość oceny danych ICEYE pod kątem naszych badań, analiz i zastosowań w naukach o Ziemi - mówi Will McCarty, naukowiec programu NASA CSDA. - Jesteśmy zainteresowani tym, w jaki sposób te konstelacje małych satelitów mogą uzupełniać istniejące zbiory danych i możliwości NASA. Ostatecznie naszym celem jest wykorzystanie tych danych, po to, by zapewnić nowe perspektywy rozwojowe priorytetom naukowym Wydziału Nauk o Ziemi".

Kontrakt pomiędzy ICEYE US a NASA stanowi istotny przełom w zakresie wykorzystania komercyjnego SAR w Stanach Zjednoczonych. Jest to w zasadzie pierwszy przykład uzyskania przez NASA dostępu do danych z konstelacji obrazowania radarowego, w tym do liczącego dziesiątki tysięcy zdjęć archiwum zobrazowań ICEYE. Taki dostęp niesie za sobą ważną korzyść w postaci możliwości przeprowadzenia zaawansowanej analizy zmian zachodzących wraz z upływem czasu na powierzchni Ziemi. Tego rodzaju pomiary nie były wcześniej dostępne dla społeczności naukowej NASA.

W ramach porozumienia dane SAR od ICEYE US będą dostarczane badaczom z szerokim zakresem uprawnień licencyjnych, żeby zapewnić ich maksymalną użyteczność w prowadzonych badaniach. Tym samym zobrazowania z tego źródła dołączają do innych rodzajów danych satelitarnych z komercyjnych systemów teledetekcyjnych, które okazały się ogromnie przydatne i dziś uzupełniają źródła informacji naukowców z NASA.

"Sensory ICEYE zapewniają stałe źródło informacji na rzecz ważnych badań dotyczących m.in. geologii, topografii i zmian klimatu. Program CSDA jest doskonałym przykładem wykorzystania przez NASA inwestycji sektora prywatnego dla dobra publicznego, w tym przypadku poprzez pogłębianie naszego zrozumienia ewolucji Ziemi" - tłumaczy Eric Jensen, prezes ICEYE US, cytowany w informacji prasowej.

ICEYE US buduje satelity SAR i operuje nimi z centrum produkcyjnego i kontroli misji w Irvine w Kalifornii. Dostarcza danych teledetekcyjnych, całych systemów kosmicznych dostosowanych do potrzeb klienta i oferuje zaawansowane rozwiązania analityczne. Jeśli chodzi o europejską część koncernu, Centrum Operacji Satelitarnych ICEYE i Centrum Wsparcia Klienta znajdują się w Warszawie. Nad Wisłą produkowana jest też część kluczowych podsystemów dla europejskich satelitów spółki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl