Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomniała, że do 15 września br. trwa nabór o pomoc finansową dla hodowców trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z aktualnymi ograniczeniami na rynku rolnym.

"Do tej pory zarejestrowano ponad 21 tys. wniosków - najwięcej w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim" - poinformowano.

ARiMR przekazała, że w ramach tego programu jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Prowadzona działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a sam hodowca powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jak dodano, niezbędnym do spełnienia warunkiem jest prowadzenie w dniu 15 marca br. gospodarstwa, w którym były utrzymywane świnie, oraz zarejestrowanie w ARiMR zwierząt tego gatunku urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia br. Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do bazy identyfikacji i rejestracji zwierząt IRZ.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl