Z badania wynika, że w wielu przypadkach na tego typu zajęcia trzeba przeznaczyć ok. 4000 zł z rocznego budżetu rodziny w przypadku jednego dziecka.

Jak wskazano, drugi rodzic w Polsce planuje wysłać swoje dziecko na płatne korepetycje. W tym roku będą dotyczyć one przede wszystkim angielskiego lub innego języka obcego (83 proc. wskazań), na drugim miejscu znalazła się matematyka (57 proc) - podano w raporcie Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości".

Z badania wynika, że 55 proc. rodziców zamierza posłać swoje dzieci na płatne korepetycje. W grupie tej dominowały kobiety (70 proc. wskazań wśród matek vs 38 proc. ojców) i mieszkańcy małych miast do 50 tys. osób (73 proc.). Pod względem dochodu byli to rodzice z zarobkami od 5000 zł netto w górę (76 proc. zarabiających między 5000 a 6999 zł na rękę oraz 78 proc. od 7000 i więcej zł miesięcznie.

"Na płatne korepetycje nie zdecyduje się 39 proc. rodziców" - poinformowała Renata Wrzaskowska z Santander Consumer Banku.

Dodała, że w tej grupie przeważali mieszkańcy dużych miast powyżej 250 tys. osób (57 proc.), co może świadczyć np. o lepszym dostępie do bezpłatnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci. Ekspertka wskazała, że odpowiedź "nie" była również częściej udzielana przez rodziców z wykształceniem wyższym (52 proc.); pod względem zarobków tę odpowiedź najczęściej wybierali ojcowie i matki zarabiający od 2000 do 2999 i między 3000 a 3999 zł netto (w obu przypadkach po 61 proc. wskazań).

Jak wynika z raportu, w tym roku szkolnym najczęściej korepetycje dotyczą angielskiego lub innego języka obcego (83 proc.), oraz matematyki (57 proc.). Na kolejnym miejscu znalazła się fizyka (16 proc.), a jeszcze dalej polski (9 proc.) i chemia (6 proc.).

Odsetek rodziców sięgających po płatne korepetycje dla swoich dzieci nie zmienił się znacznie od ubiegłego roku - wtedy planowało je 57 proc. z nich.

W roku szkolnym 2022/2023 - jak wskazano w badaniu - co czwarty rodzic przeznaczał na płatne zajęcia wyrównawcze dla jednego dziecka od 1001 do 2000 zł rocznie (24 proc.). W tej grupie odsetek zarabiających na rękę od 2000 do 2999 zł to 38 proc. Jak podano, dalej znalazła się suma w granicach od 2001 do 3000 zł (22 proc.), którą podało 95 proc. rodziców zarabiających poniżej 2000 zł miesięcznie. To samo miejsce zajął przedział od 4000 zł na rękę w górę (22 proc.). W tej grupie było najwięcej opiekunów zarabiających od 7000 zł netto w górę (46 proc.). Co piąty rodzic wskazał, że na płatne korepetycje jednego dziecka w ciągu całego roku szkolnego wydał do 1000 zł (20 proc.). Wśród nich było najwięcej zarabiających od 2000 do 2999 i od 3000 do 3999 zł netto (kolejno 38 i 37 proc.) - zauważono w raporcie.

Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1004.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl