• KFP w piątek odrzuciła poprawki KO i Polski 2050 dotyczące projektu ustawy o nowelizacji budżetu na 2023 rok.
  • KFP w piątek odrzuciła poprawki KO i Polski 2050. 
  • Komisja zaakceptowała poprawki KP PiS.
  • Posłowie poparli propozycje zwiększenia dochodów i wydatków Prokuratorii Generalnej.
  • Zmiana planu finansowego wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych.
  • Zwiększeniu ulegają niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie w bieżącym roku dodatkowych dochodów samorządom w wysokości ponad 14 mld zł.

 

W piątek sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) omawiała poprawki, które zgłoszone zostały do projektu nowelizacji budżetu na 2023 r. podczas drugiego czytania. Zgłoszono wówczas osiem poprawek - sześć zgłosił Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości; po jednej zgłosiły Koalicja Obywatelska i Polska 2050.

KFP w piątek odrzuciła poprawki KO i Polski 2050. Obie zmierzały do rozdysponowania 12 mld zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie kwoty świadczenia 500+ do 800 zł od czerwca 2023 r. (poprawka KO) albo na wynagrodzenie nauczycieli (poprawka PL2050).

Komisja zaakceptowała poprawki KP PiS. Największa dotyczyła wpłaty z budżetu na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwoty przeszło 650 mln zł z przeznaczeniem na realizacje jego zadań. Kwota pochodzi ze środków, które miały być przeznaczone na program budowy przyszkolnych hal sportowych "Olimpia", a którego do końca tego roku nie zostaną wykorzystane. KFP zgodziła się na powiększenie rezerwy ogólnej o 250 mln zł oraz na przekazanie 100 mln zł na realizację zadań własnych samorządów.

Posłowie poparli także propozycje zwiększenia dochodów i wydatków Prokuratorii Generalnej, przy czym zwiększone dochody wynikają z wygranych spraw, zaś wydatki mają zostać przeznaczone na dodatkowe nagrody. KFP poparła przesunięcie prawie 10 mln zł na wsparcie zespołów ds. orzekania niepełnosprawności. Środki te trafią do budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, podobnie jak wynikające z innej poprawki ok. 7 mln zł, które mają zostać przeznaczone na zwiększoną liczbę zadań.

KFP zajmowała się w piątek dwoma poprawkami, jakie zostały zgłoszone do projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Jedna dotyczyła przekazania środków z budżetu na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, druga zaś dotyczyła dodania zapisów poświęconych Służbie Ochrony Państwa.

Projekt nowelizacji budżetu na 2023 r. podwyższa limit wydatków do nie więcej niż 693,4 mld zł (obecnie jest to kwota 672,5 mld zł), dochody budżetu mają sięgnąć 601,4 mld zł (obecnie to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa ma wynieść maksymalnie 92 mld zł (obecnie to 68 mld zł).

Zmiana planu finansowego wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych. Zgodnie z obecną prognozą, PKB w tym roku ma realnie wzrosnąć o 0,9 proc. (1,7 proc. planowane było pierwotnie), zaś inflacja średniorocznie ma wynieść 12 proc. (było 9,8 proc.). Poza tym w budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Zwiększeniu ulegają także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie w bieżącym roku dodatkowych dochodów samorządom w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Z kolei w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej zapisano zasady podziału kwoty przeszło 14 mld zł, jaka ma trafić do samorządów. Poza tym projektowana ustawa umożliwia wypłatę jednorazowych dodatków pracownikom budżetówki, a także wypłatę nagród nauczycielom i dodatkowego wynagrodzenia dla sędziów, asesorów i referendarzy.

Projekt przewiduje odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

W projekcie proponuje się zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i fundusze socjalne dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin od 1 lipca br. Zwiększone wpłaty środków przewidzianych projektowaną ustawą zostaną przekazane do 30 września 2023 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl