Agencja ratingowa S&P w piątek wieczorem ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała stabilna.

Ekonomista podkreślił, że S&P podobnie jak inne agencje ratingowe utrzymuje niezmieniony zarówno poziom, jak i perspektywę ratingu - mimo toczącej się w sąsiedztwie wojny. W jego opinii Polska skutecznie broni się przed pogorszeniem ocen, które miało miejsce w niektórych państwach naszego regionu w ostatnich miesiącach, co jest dowodem na wysokie zaufanie do siły polskiej gospodarki. W komunikacie Agencja podkreśla dobrą sytuację finansów publicznych (m.in. stabilny poziom długu publicznego) oraz konkurencyjność i dywersyfikację sektora prywatnego. Doceniono także działania rządu ukierunkowane na poprawę salda finansów publicznych, w tym powrót do standardowych stawek podatków pośrednich dla niektórych dóbr, co poskutkowało obniżeniem przewidywanego przez Agencję deficytu sektora general government w 2023 roku" - wskazał.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl