Wprowadzanie nowych procedur związanych z pracą zdalną może być na początku obowiązywania nowelizowanych przepisów wyzwaniem, dlatego warto w choćby skrótowej wersji uporządkować wiedzę na ten temat. 

Jak przygotować wprowadzanie zasad pracy zdalnej w firmie?

 1. Przygotowanie propozycji dokumentów dotyczących pracy zdalnej. Na tym etapie odbywają się wewnętrzne konsultacje działu prawnego, HR oraz szefostwa.
 2. Rozmowy z pracownikami. Jeśli pracodawca nie chce powszechnie regulować pracy zdalnej, albo nie zdążył tego zrobić, to uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej następuje w poleceniu pracodawcy (tylko w okresie epidemii i podobnych wypadków podanych poniżej w p. 6.) lub w uzgodnieniu z pracownikiem (to powinno się odbywać w ramach aneksu do umowy o pracę).
 3. Zakomunikowanie pracownikom nowej wersji obowiązujących dokumentów.
 4. Wdrożenie pracy zdalnej może być albo uzgodnienie pracodawcy i pracownika, albo jednostronne polecenie pracodawcy. Uzgodnienie można zawrzeć przy zawieraniu umowy o pracę lub zawrzeć w aneksie do umowy o pracę w toku zatrudnienia, co wymaga zgodnej woli obu stron umowy o pracę.
 5. Pracownik, jak i pracodawca muszą zgodzić się na treść uzgodnienia, w tym na konkretne miejsce świadczenia pracy zdalnej.
 6. Polecenie z kolei jest jednostronną czynnością i nie wymaga zgody pracownika. Pracodawca może wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej tylko w określonych okolicznościach takich jak stany nadzwyczajne, zagrożenie epidemiczne, epidemia czy w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.
 7. Aby pracownik rozpoczął świadczenie pracy zdalnej po otrzymaniu polecenia, musi on złożyć oświadczenie, że posiada ku temu warunki lokalowe i techniczne. W praktyce praca zdalna będzie najczęściej wykonywana w oparciu o uzgodnienie o pracę. Dokument taki  powinien zawierać minimum informacji o wykonywaniu pracy zdalnej, jej wymiar oraz miejsce świadczenia. 

Warto tez pamiętać o obowiązkach związanych z bezpieczeństwem pracy zdalnej po stronie pracodawcy i pracownika.

 1. możliwość pracy zdalnej wymagaj od pracodawców większej kontroli warunków, w jakich pracownicy świadczą pracę;
 2. praca zdalna wymaga aktualizacji oceny ryzyka zawodowego oraz obowiązkowego prowadzenia szkoleń okresowych BHP;
 3. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zdalnym narzędzia do pracy;
 4. koszty szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych pokrywa firma.

Więcej na temat BHP pracy zdalnej znajdziesz tu:

Czy pracodawca nie ma prawa odmówić pracy zdalnej?

To pracodawca decyduje, czy i kiedy pracownik może wykorzystać 24-dniowy limit pracy zdalnej w roku. Są jednak przypadki, kiedy zobowiązany jest zgodzić się na taki wniosek. Nowelizacja kodeksu pracy reguluje m.in. kwestie pracy poza biurem kobiet w ciąży, ale nie tylko ich.

Pracodawca będzie co do zasady zobowiązany do zaakceptowania wniosku o pracę zdalną złożonego przez:

 1. kobiety w ciąży;
 2. rodziców i opiekunów prawnych wychowującego dziecko do lat 4;
 3. osoby sprawujące opiekę nad bliskim z orzeczeniem o niepełnosprawności, o ile zamieszkują wspólnie.

Nowe regulacje nie przyznają dodatkowej puli dni pracy zdalnej w powyższych przypadkach, nadal wynosi ona 24 dni na rok.

* Opracowane m.in. na podstawie materiałów ClickMeeting oraz komentarza Katarzyny Prokopowicz, wicedyrektor Ośrodka Szkolenia BHP w Warszawie

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl