Był to drugi konkurs ofert na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) w obszarze biotechnologii medycznej - onkologii.

Jak podał Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, po przeprowadzonych przez międzynarodowe grono ekspertów ocenach pod kątem naukowym oraz społeczno-gospodarczym żaden z wniosków nie otrzymał rekomendacji do finansowania.

Do konkursu zgłoszono 8 wniosków przygotowanych przez konsorcja skupiające w sumie 20 jednostek naukowych z całej Polski.

"Eksperci, którym powierzono ocenę aplikacji, podkreślali w swoich recenzjach bardzo wysoki poziom naukowy proponowanych projektów. Żaden z wniosków nie spełnił jednak kryteriów społeczno-gospodarczych w stopniu pozwalającym na przyznanie finansowania. Eksperci zgodnie podkreślali, że w złożonych projektach dopracowania wymagała strona biznesowa, która w przypadku tego konkursu jest kluczowa" - czytamy w komunikacie Łukasiewicza - PORT-u.

Dodano, że decyzją szefa MEiN obszar badań naukowych wspieranych z Funduszu Polskiej Nauki zostaje rozszerzony na całą biotechnologię medyczną i Łukasiewicz - PORT rozpoczął przygotowania do ogłoszenia trzeciego konkursu WIB. Pula środków w trzecim konkursie będzie wynosić 380 mln zł. W planowanym trzecim konkursie obszar badań zostanie rozszerzony, dzięki czemu możliwość zgłoszenia swoich aplikacji będą mieli naukowcy reprezentujący wszystkie kierunki biotechnologii medycznej.

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) to program finansowania badań naukowych, który działa na podstawie ustawy o wspieraniu działalności naukowej z kwietnia 2019 r. Kierowany jest do przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w maksymalnie 5 lat od rozpoczęcia prac. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło kwotę 450 mln zł.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl