"W porównaniu z badaniami ze stycznia, we wszystkich sektorach gospodarki wyraźnie spadł odsetek podmiotów spodziewających się, że ceny usług, materiałów i surowców zarówno w krótkim okresie (najbliższe 1-3 miesiące), jak i dłuższym (najbliższe 12 miesięcy) wzrosną szybciej" - napisał GUS.

GUS podał, że w podziale na sektory gospodarki, zarówno w przypadku okresu krótkiego, jak i dłuższego zauważalne jest to szczególnie w handlu detalicznym (spadek wskazań odpowiednio o 20,7 pkt. proc. i 12,1 pkt. proc.).

Z danych GUS wynika, że najbardziej widoczne spadki odnotowano jednak w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (spadek wskazań na szybszy wzrost cen w krótkim okresie o 29,1 pkt. proc. oraz w dłuższym okresie o 23,0 pkt. proc.).

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl