Jak podano w komunikacie, podpisane przez spółkę porozumienie z Państwową Strażą Pożarną zwiększa i formalizuje dotychczasową kooperację, w obszarach szkoleniowym, komunikacyjnym oraz usuwania skutków awarii. "Intensyfikacja współpracy pozwoli jeszcze skuteczniej zabezpieczyć strategiczne obiekty, jak np. Terminal LNG w Świnoujściu, tłocznie i węzły gazu" - podkreślono.

Gaz-System zwrócił uwagę, że wspiera jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotnicze Straże Pożarne w całym kraju. "Tylko w 2023 r. na ten cel spółka przekazała już blisko 1 mln zł w postaci darowizn. Z tych środków jednostki dokonują zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia i środków ochrony osobistej dla strażaków oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek" - poinformowano.

"Wszelkie działania wzmacniające bezpieczeństwo infrastruktury gazowej w kraju są dla Rządu RP priorytetem. To bardzo dobra wiadomość, że ważna dla naszego bezpieczeństwa energetycznego sieć przesyłowa będzie miała wsparcie straży pożarnej jeszcze lepsze niż dotychczas" - powiedziała cytowana w komunikacie sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński zaznaczył, że spółka współpracuje z Państwową Strażą Pożarną na wielu polach: eksploatacji, BHP czy komunikacji. "Ochrona przeciwpożarowa to w naszej spółce priorytet. Powołaliśmy nowe biuro, które jest za to zadanie odpowiedzialne. Porozumienie umożliwi nam w większym stopniu korzystać z doświadczenia i wiedzy strażaków. W ten sposób zabezpieczenie przed pożarami najważniejszych obiektów energetycznych w kraju będzie na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas" - podkreślił Chludziński.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej brygadier Andrzej Bartkowiak dodał, że rola, jaką spółka Gaz-System pełni w zapewnianiu dostaw gazu, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszej gospodarki oraz codziennego życia obywateli. "Dlatego też, porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia. Wspólne działania polegające na szybkiej reakcji na sytuacje awaryjne oraz ciągłą poprawę jakości działania są filarami naszego partnerstwa" - stwierdził Bartkowiak.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl