Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska sprawdzali przestrzeganie przez prowadzących instalacje energetycznego spalania paliw. Kontrole przeprowadzone zostały głównie na podstawie analiz wyników pomiarów emisji do powietrza.

Skontrolowano łącznie 47 instalacji stosujących ciężki olej opałowy zlokalizowanych na terenie 43 zakładów. "Inspektorzy Ochrony Środowiska pobrali próbki ciężkiego oleju opałowego do badań. Jak wykazały wyniki, wszystkie skontrolowane instalacje spełniały wymagania określone w rozporządzeniu" - przekazał w piątek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W 2022 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska skontrolowali też zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. Sprawdzono 118 statków, należących do 63 armatorów, podczas których pobranych zostało 35 próbek paliwa i dokonano analizy dokumentów zakupionego paliwa stosowanego w 60 statkach.

Jak poinformował GIOŚ, zgodnie z przepisami zawartość siarki w przeliczeniu na masę w ciężkim oleju opałowym nie może być większa niż 1 proc.

"W przypadku 60 statków analiza dokumentów wykazała, że zakupione paliwo spełniało wymagania jakościowe dotyczące zawartości siarki. Uchybienia stwierdzono tylko w jednej z pobranych próbek" - przekazał GIOŚ.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w przypadku jednej kontroli zawiadomił Prokuraturę Rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez armatora, który nie spełniał wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki.

WIOŚ wydał też zarządzenie pokontrolne dotyczące zaprzestania stosowania w kontrolowanym statku, paliwa niespełniającego wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl