Do przetargu przystąpiły dwie firmy: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. oraz Budimex. Pierwsza z nich zaoferowała realizację zadania za ponad 41 mln zł, natomiast druga za niemal 27 mln zł.

"Komisja przetargowa wskazała, że firma Budimex SA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niej podstawy do wykluczenia, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu" - wyjaśniła Iwańska.

Dodała, że oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodne z kryteriami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niemal półkilometrowy odcinek drogi o dwóch jezdniach, z których każda będzie dwupasmowa, zostanie włączony w istniejące rondo przy ul. Wyszyńskiego i dalej poprowadzony w kierunku zachodnim - do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie zaplanowano budowę nowego ronda.

Drugi etap budowy Północnej Obwodnicy Gorzowa obejmie odcinek od ul. Kazimierza Wielkiego do Żwirowej, a trzeci od Żwirowej do Myśliborskiej. Cała obwodnica będzie miała około 4 km.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl