W ubiegłym roku inwestor za przeszło 60 mln zł kupił od Towarzystwa Finansowego Silesia ponad 20-hektarowy teren po dawnej Walcowni Rur Jedność i ogłosił plan realizacji tam wielomilionowej inwestycji hutniczej. W czwartek Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich poinformował o terminie oficjalnego rozpoczęcia budowy - w najbliższy czwartek, tj. 17 sierpnia, zostanie wmurowany kamień węgielny pod inwestycję, która docelowo stworzy ok. 150 miejsc pracy.

"To dla nas niezwykle istotne wydarzenie, ponieważ m.in. dzięki tej inwestycji staniemy się jedną z najnowocześniejszych hut stali w Europie. Zastosowane tam rozwiązania pozwolą na zasadniczą redukcję stałych i zmiennych kosztów produkcji, dostarczanie najwyższej jakości produktów" - poinformował prezes Cognor Holding Przemysław Sztuczkowski.

Zakład będzie miał wielokrotnie większą zdolność produkcyjną niż dotychczasowa walcownia Grupy w Zawierciu. "Będziemy mogli tutaj wytwarzać nawet 450 tys. ton tzw. merczantów, czyli kątowników, płaskowników, teowników, ceowników - elementów, które codziennie widzimy w przestrzeniach miejskich, ale też takich, których odbiorcami jest wiele gałęzi przemysłu" - wyjaśnił prezes.

Same prace budowlane, których wykonawcą będzie firma Strabag, pochłoną ponad 300 mln zł. Walcownia będzie wyposażona w instalacje zmniejszające emisyjność, konsumpcję energii, a także skalę utraty materiału w procesach produkcyjnych. Powstanie też w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania.

Budowa walcowni w Siemianowicach to jedna z trzech głównych inwestycji Grupy Cognor. Inne to zakończona już modernizacja stalowni w Gliwicach (dzięki niej zdolności produkcyjne stali surowej wzrosły o ok. 155 tys. ton) oraz kończący się projekt modernizacji walcowni w Krakowie, umożliwiający zwiększenie produkcji prętów o 200 tys. ton.

"Łącznie z budową nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich, wydatki na inwestycje w ramach tych trzech projektów osiągną w latach 2022-2024 kwotę ok. 1 mld zł. Ich finansowanie pochodzi zarówno ze środków własnych spółki, jak i długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 300 mln zł i 30,5 mln euro" - przypomniał w czwartkowym komunikacie siemianowicki magistrat.

Zakup terenu po dawnej Walcowni Rur Jedność (WRJ) przez Cognor zwieńczył wieloletni proces porządkowania sytuacji prawnej i własnościowej tego obszaru, który prowadziło należące do Skarbu Państwa Towarzystwo Finansowe Silesia. Sprawa majątku WRJ należała do najdłużej trwających i najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym, technicznym i własnościowym postępowań tego typu w Polsce.

Spółka Cognor powstała w 1991 r. jako firma zajmująca się na początku głównie handlem wyrobami hutniczymi. Od 1994 r. jest notowana na warszawskiej giełdzie, zaś od roku 2006 stała się częścią złożonej z wielu spółek grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl