Jak ocenił cytowany w czwartkowej informacji katowickiego samorządu prezydent Katowic Marcin Krupa, 497 zgłoszonych w tym roku wniosków pokazuje, że katowiczanie wiedzą, jak korzystać z obywatelskich narzędzi kształtowania miasta.

"W ramach samego budżetu obywatelskiego do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań, a jeśli spojrzymy na zgłaszane projekty, to przez 10 lat było ich łącznie ponad 3,4 tys." - wyliczył Krupa.

Spośród 296 do budżetu obywatelskiego oraz 201 do zielonego budżetu, najwięcej projektów lokalnych dotyczy dzielnicy Ligota-Panewniki - 38 zadań, 27 zgłoszono dla Szopienic-Burowca, a 24 dla Kostuchny, natomiast projektów ogólnomiejskich złożono 68.

Z 296 wniosków do budżetu obywatelskiego ogólnomiejskich było 39. Najwięcej zadań o charakterze lokalnym dot. Ligoty-Panewnik - 22 wnioski, a po 16 wniosków wpłynęło dla Bogucic oraz Szopienic-Burowca. Zdecydowanie więcej wniosków, niż w ubiegłym roku, dotyczy Janowa-Nikiszowca: 13 wobec 6.

Tak, jak w poprzednich edycjach, pomysły mieszkańców dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród zadań infrastrukturalnych pojawiły się dotyczące rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury rowerowej (Koszutka, Brynów cz. Wschodnia-Os. Zgrzebnioka, Dąb i Zarzecze), parkingów czy montażu monitoringu (Bogucice, Dąbrówka Mała).

Są wnioski dotyczące placów zabaw (Ligota-Panewniki, Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec) i projektów zielonych - obejmujących rewitalizację skwerów oraz doposażenie katowickich parków (Śródmieście, Ligota-Panewniki, Załęże). Utworzenie nowych psich wybiegów zgłoszono dla dzielnic: Bogucice oraz Brynów cz. Wschodnia-Os. Zgrzebnioka.

Natomiast wśród tzw. zadań miękkich znalazły się projekty dot. organizacji jarmarków (Kostuchna, Podlesie) czy festynów dzielnicowych (Murcki, Bogucice, Szopienice-Burowiec) oraz różne, profilowane warsztaty dla młodszych i starszych katowiczan.

Wszystkie wnioski będą teraz wprowadzane do systemu informatycznego, a co za tym idzie na stronę internetową budżetu obywatelskiego, by wszyscy zainteresowani mogli się z nimi zapoznać. Publikacja zgłoszonych projektów będzie połączona z podaniem wyników weryfikacji formalnej.

Wnioski do budżetu obywatelskiego przejdą weryfikację formalną (do 29 maja) i merytoryczną (do 10 sierpnia). Do 30 czerwca będzie czas na łączenie zgłoszonych wniosków oraz zgłaszanie do nich zastrzeżeń i uwag. Na projekty zgłoszone w 10. edycji budżetu obywatelskiego będzie można głosować od 11 do 24 września br.

W 4. edycji zielonego budżetu, będącego wydzieloną częścią budżetu obywatelskiego w formie konsultacji społecznych (ostateczna decyzja należy tu do urzędników), mieszkańcy zgłosili 201 pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. 29 z nich miało charakter ogólnomiejski. Rekordzista złożył 11 wniosków dotyczących obu kategorii.

Łączna, szacowana przez wnioskodawców wartość zgłoszonych propozycji do Zielonego Budżetu to ponad 6,3 mln zł. Najwięcej 16 wniosków dotyczy Ligoty-Panewnik, 14 - Wełnowca-Józefowca, a 12 - Załęża.

Wśród pomysłów są m.in. utworzenie sąsiedzkiej wypożyczalni narzędzi w mieście, zazielenienie wybranych ulic, edukacyjne spacery dla mieszkańców po katowickich parkach i lasach czy utworzenie w Dolinie Trzech Stawów czterech edukacyjnych sadów miejskich.

Pierwszy etap weryfikacji zadań zgłoszonych do zielonego budżetu z ogłoszeniem wyników weryfikacji zakończy się 5 czerwca, a drugi 1 września. Do 27 września zakończy prace zespół oceniający, a wyniki jego prac i informacja o wyborze zadań do realizacji mają być gotowe do 29 września.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl