Umowa między Rządem RP a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej Interpol dotycząca organizacji 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej została podpisana podczas 15. Corocznej Konferencji Szefów Krajowych Biur Interpolu, która odbyła się w Lyonie.

Podczas konferencji wiceminister Krzysztof Kozłowski zwrócił uwagę, że w przeszłości Polska była już gospodarzem tego typu wydarzenia, choć miało to miejsce 23 lata temu. Podpisując umowę wiceszef MSWiA wyraził nadzieję, że konferencja w Polsce "będzie kolejnym krokiem na drodze do jeszcze bezpieczniejszej Europy".

Europejska Konferencja Regionalna Interpolu jest corocznym spotkaniem ważnym dla państw członkowskich Interpolu regionu europejskiego. Spotkanie to służy między innymi prezentowaniu problemów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, proponowaniu konkretnych rozwiązań tych problemów oraz zatwierdzaniu planów i programów wspólnych działań.

Interpol - międzynarodowa organizacja policji - ma filie w ponad 190 krajach świata. Jego sekretariat generalny pracuje 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu zapewniając między innymi wszechstronną wymianę informacji na temat prowadzonych dochodzeń.

Organizacja rozpoczęła działalność w 1923 roku, kiedy to - podczas kongresu Policji Kryminalnych w Wiedniu - powołano Międzynarodową Komisję Policji Kryminalnych. 23 lata później w Brukseli reaktywowano ją, a siedzibę centrali komisji przeniesiono do Paryża. W 1956 roku przyjęto nazwę Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych - Interpol. Kolejnym krokiem było przeniesienie siedziby Sekretariatu Generalnego do Saint-Cloud, a potem do Lyonu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl