Jak wynika ze środowej informacji miasta, chodzi o most nad Rawą w ciągu ul. Żelaznej, czyli inwestycję będącą jedną z pięciu części dużego zamówienia miasta dot. tamtejszych obiektów inżynierskich. Już od czwartku ul. Żelazna w miejscu robót ma być zamknięta. Przejazd samochodami przez Rawę będzie niemożliwy; dla pieszych i rowerzystów ma powstać tymczasowa kładka.

Wartą ponad 3,6 mln zł inwestycję koordynuje Miejski Zakład Ulic i Mostów w Katowicach. "Most nad Rawą stojący przy ul. Żelaznej to ostatnia drewniana konstrukcja tego typu w mieście. Nie spełnia on już wymogów dla tego typu obiektu w otoczeniu, które tak dynamicznie się zmienia" - zaznaczył dyrektor katowickiego MZUiM Piotr Handwerker.

Przypomniał, że w okolicy mostu powstają nowe biurowce, może też zostać wybudowane duże osiedle mieszkaniowe, co zwiększy i tak już coraz intensywniejszy ruch na ul. Żelaznej. "Dlatego właśnie w tym miejscu musi powstać nowy obiekt z szerszą jezdnią, ścieżką rowerową i wygodnym chodnikiem" - ocenił Handwerker.

Dlatego istniejący drewniany most nad Rawą zostanie w najbliższych tygodniach rozebrany, a w jego miejsce wybudowany będzie nowy obiekt o konstrukcji jednoprzęsłowego sklepienia, ze ścianami bocznymi wykończonymi jak beton architektoniczny o fakturze ciosów kamiennych.

Na moście zostanie wykonana droga, po zachodniej stronie ścieżka pieszo-rowerowa, a po stronie wschodniej - chodnik. Przebudowane zostaną też dojazdy do mostu, gdzie zostanie zlikwidowane zwężenie i na całej długości ulicy będą dwa pasy ruchu. Również na dojazdach powstaną ścieżka pieszo-rowerowa oraz chodnik.

Planowany termin rozpoczęcia prac to 31 sierpnia br., a zakończenie głównych robót konstrukcyjnych jest planowane na koniec tego roku kalendarzowego. Wtedy też MZUiM planuje przywrócenie ruchu na moście. Pozostałe prace w pobliżu mostu i roboty wykończeniowe są rozplanowane do maja 2024 r.

Budowa nowego mostu nad Rawą w ciągu ul. Żelaznej to jedna z pięciu części dużego zamówienia katowickiego MZUiM. Przewiduje ono też: modernizację wiaduktu drogowego ul. Ligockiej nad torami PKP, przebudowę mostu i kładek dla pieszych ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, remont wiaduktu ul. Jana Pawła II (nad Drogową Trasą Średnicową) oraz rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.

Zamówienie to nosiło nazwę "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice". W jego budżecie, określonym na 30 mln zł, zmieściła się oferta warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Diag-Most za ok. 29,1 mln zł. Na wykonanie wszystkich prac przewidziano 15 miesięcy od podpisania umowy, czyli od 4 kwietnia br.

Według środowej informacji Katowickiej Agencji Wydawniczej, obsługującej medialnie miejskie podmioty w Katowicach, budowa nowego mostu nad Rawą w ciągu ul. Żelaznej jest realizowana w ramach funduszy pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl