Przed przetargiem, po konsultacjach z mieszkańcami, wybrano przebieg przedłużenia, które stanie się nową trasą do dzielnic Ligota i Panewniki.

W trwającym od grudnia ub. roku przetargu na zaprojektowanie inwestycji pięciu wykonawców złożyło oferty z cenami od ok. 1,87 mln zł do prawie 4 mln zł, przy zabezpieczonym budżecie ok. 2,8 mln zł. Jak przekazał w środę Michał Mendala z wydziału komunikacji społecznej katowickiego magistratu, wybrano ofertę firmy Sweco Polska sp. z o.o, która ma zrealizować zamówienie za nieco ponad 2,3 mln zł.

Jak podkreślił, cytowany przez Mendalę prezydent Katowic Marcin Krupa, przedłużenie ul. Bocheńskiego to szczególnie oczekiwana przez mieszkańców inwestycja drogowa, czego dowodem było ich zaangażowanie w konsultacjach społecznych.

"Wypracowaliśmy rozwiązanie, które wydaje się optymalne dla tej inwestycji. Teraz pora koncepcję przenieść na projekt budowlany, będący podstawą do rozpoczęcia później prac w terenie. Zależy nam na opinii mieszkańców, dlatego przygotowanie projektu będzie odbywało się z radami dzielnic i zespołem konsultacyjnym ds. polityki rowerowej miasta Katowice" - zasygnalizował Krupa.

Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 22 miesiące na przygotowanie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem konsultacji projektu i uzyskaniem pozwoleń.

Dwujezdniowa ul. Bocheńskiego to zachodni odcinek głównego układu komunikacyjnego wokół centrum Katowic; pozostałe jego części to Drogowa Trasa Średnicowa, autostrada A4 i droga krajowa nr 86 - ul. Murckowska. Jest jedynym jego fragmentem z kolizyjnymi skrzyżowaniami.

Prace nad nowym połączeniem do południowych dzielnic miasta, odchodzącym od jednego z krańców tego "ringu", prezydent miasta Marcin Krupa sygnalizował m.in. w ostatniej samorządowej kampanii wyborczej. W rejonie obecnego zakończenia ul. Bocheńskiego, przy ul. Załęska Hałda, ma powstać też układ komunikacyjny planowanego kompleksu sportowego ze stadionem miejskim.

W 2019 r. miasto zamawiało wariantowe rozwiązania koncepcyjne dla poprowadzenia nowego dojazdu do południowych dzielnic Ligota i Panewniki - od planowanego na obecnym końcu ul. Bocheńskiego ronda do włączenia w rejon ulic: Hadyny, Kijowskiej i Wybickiego. W terenie to odległość ok. 1,8 km.

Pod koniec 2021 r. miasto urządziło konsultacje społeczne ws. szczegółowego przebiegu trasy. Wiosną ub. roku poinformowano o wyborze przebiegu wynikającego z kompilacji dwóch spośród trzech konsultowanych wariantów. Wskazało na nie łącznie 90 proc. uczestników konsultacji; podobne wnioski sformułowały Nadleśnictwo Katowice oraz rada dzielnicy nr 6 Ligota.

Nowy odcinek drogi ma zaczynać się przy planowanym rondzie na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda. Dalej pobiegnie przez obszar w rejonie skrzyżowania ul. Brygadzistów z ul. Dobrego Urobku i przez teren dawnej linii kolei piaskowej. Nad liniami kolejowymi nr 171 i nr 141 przewidziano wiadukt. Trasa zakończy się w rejonie skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.

Planowana droga będzie miała klasę Z (droga zbiorcza). Uwzględnione mają zostać: dwupoziomowe przekroczenie przebiegających tamtędy linii kolejowych, infrastruktura rowerowa (po stronie zachodniej), chodnik (po stronie wschodniej), odwodnienie i oświetlenie.

Przedłużenie ul. Bocheńskiego od lat znajduje się w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, choć zmieniały się koncepcje inwestycji. Przedłużenie ulicy Bocheńskiego było też jednym z zapisów przedwyborczej "umowy z mieszkańcami" prezydenta Krupy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl