Celem konkursu "Top Pracodawca Polski Wschodniej" jest wyłonienie grona dziesięciu wyróżniających się pracodawców - firm z pięciu wschodnich województw naszego kraju - które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy.

Tak jak w latach ubiegłych, tak i tym razem chcemy, by w gronie laureatów znalazły się firmy nowocześnie zarządzane, stawiające na innowacyjność, znaczące w swoich branżach. Wśród kryteriów oceny ważną rolę zajmują też naturalnie wysokie standardy relacji między menedżerami, pracownikami i otoczeniem społecznym, w którym na co dzień przedsiębiorstwa działają.

Poprzednie edycje „Top Pracodawcy Polski Wschodniej” dowiodły, że przy udziale doborowego grona partnerów i dzięki organizacyjno-medialnemu wsparciu Wschodniego Kongresu Gospodarczego nasz projekt stał się platformą promocji przedsiębiorstw, łączących sukces biznesowy z aktywną i odpowiedzialną obecnością na rynku pracy.

Poniżej przedstawiamy ogólne założenia konkursu, natomiast szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w dziale multimedia.

Główne kryteria oceny:

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu przedsiębiorstw pod uwagę będą brane: wpływ na rozwój gospodarczy regionu, wpływ na rozwój rynku pracy, innowacyjność, relacje między pracodawcami i pracobiorcami, współpraca z lokalną społecznością.

Zgłoszenia do plebiscytu dokonują:

  • urzędy marszałkowskie województw Polski Wschodniej*
  • prezydenci miast wojewódzkich Polski Wschodniej*
  • izby gospodarcze z terenu Polski Wschodniej*
  • strefy ekonomiczne z obszaru Polski Wschodniej*
  • instytucje: PARP, PAIH, ARP, agencje rozwoju regionalnego
  • zainteresowane firmy z terenu Polski Wschodniej*

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ranking@ptwp.pl. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Założeń ogólnych plebiscytu TOP PRACODAWCA POLSKI WSCHODNIEJ i może być dokonane tylko przez osobę upoważnioną do przekazania danych w nim zawartych (Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych wskazano w załączonym regulaminie).

Terminy:

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 sierpnia 2019 r. na adres wskazany w regulaminie.
Głosowanie ekspertów - 4 września 2019 r.
Głosowanie czytelników portali Grupy PTWP - 17 września 2019 r. do godz. 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi 25-26 września 2019 r.
Wręczenie nagród

Wyróżnienia zostaną wręczone podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Białymstoku 25-26 września 2019 r.

*Termin Polska Wschodnia obejmuje obszar województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl