"Dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w związku z suszą zostaną sfinansowane w ramach planu finansowanego ARiMR. Natomiast do czasu oszacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie ma możliwości określenia skutków finansowych dla budżetu planowanej pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wstępnie szacuje się, że na powyższą pomoc będą niezbędne w 2024 r. środki z budżetu państwa w wysokości 1,497 mld zł" - napisano w OSR.

Jak wskazano w OSR, w projekcie proponuje się m.in.: wprowadzenie zmian w szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy poprzez umożliwienie dodatkowego szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów tak, aby końcowy protokół oszacowania szkód był oparty o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach, tj.: danych podanych we wniosku w aplikacji przez rolnika, danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego.

Proponuje się też wprowadzenie przepisów regulujących ogólne warunki udzielania pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę i wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej, lub suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl