Rzecznik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przesłał PAP przyjęte na wtorkowym posiedzeniu stanowisko Rady w sprawie interpretacji art. 44b ustawy o radiofonii i telewizji.

Art. 44b został wprowadzony do ustawy o radiofonii i telewizji w sierpniu 2021 roku, w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego (2018/1808). Przepisy art. 44b ustanawiają zakaz naruszania integralności usługi medialnej bez zgody jej dostawcy w szczególności poprzez zmiany lub modyfikacje usługi medialnej, w tym skróty, przerywanie, usuwanie, zakrywanie lub zastępowanie niektórych elementów lub ich dodawanie; zakrywanie treści audiowizualnych udostępnianych w ramach tej usługi; modyfikowanie przekazów handlowych stanowiących jej część lub rozpowszechnianych wraz z nią; zmniejszanie obrazu audiowizualnej usługi medialnej w celu umieszczenia w jego pobliżu przekazów o przeznaczeniu handlowym lub promocyjnym.

Jak podano w stanowisku KRRiT, powołując się na art. 44b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji "zgoda dostawcy usługi medialnej na zmiany lub modyfikacje usługi medialnej lub inne naruszenie jej integralności powinna być wyraźna i udzielona w formie pisemnej i jest skuteczna wyłącznie wobec określonych w niej czynności".

"Zastosowanie metody dynamicznego wstawiania reklam (DAI) wymaga zatem wyraźnej i udzielonej w formie pisemnej zgody dostawcy usług medialnych" - podał przewodniczący KRRiT. Jak dodał, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, "stosowanie technologii DAI nie wyłącza obowiązków nadawców wynikających z ustawowej zasady odpowiedzialności za program".

Oznacza to, że "nadawcy, także przy stosowaniu technologii DAI i podpisaniu umów z pośrednikami umożliwiającymi stosowanie tej technologii, są zobligowani do przestrzegania wszystkich ustawowych wymogów i ograniczeń dotyczących reklamy oraz realizowania wytycznych dotyczących m.in. oznaczania reklam oraz ewidencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży, zgodnie z rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży".

Całe stanowisko KRRiT można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/krrit/stanowisko-krrit-w-sprawie-interpretacji-art-44b-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl