Dzięki systemowi rolnicy będą mogli m.in. dokumentować wpływ braku wody na spadek plonów.

"W centrum Polski, w czasie długotrwałych okresów bez opadów, susza rozwija się bardzo intensywnie. Województwo łódzkie mierzy się z problemami wynikającymi ze zmian klimatu. To obszar, który jest narażony na występujące coraz częściej niesprzyjające warunki atmosferyczne. Dlatego tak ważne jest dofinansowanie systemu monitoringu suszy rolniczej" - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber, cytowany w komunikacie.

Każda z 12 gmin otrzyma po 100 tys. zł dotacji na zakup i montaż automatycznych stacji meteorologicznych wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. W ramach dofinansowania samorządy będą mogły przede wszystkim wybudować nową stację i wyposażyć ją w niezbędne przyrządy oraz wykonać ogrodzenie i ścieżkę dojazdową.

Program "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej", z którego skorzysta Łódzkie, ma zwiększyć liczbę stacji meteorologicznych w regionie. Poprawi on dokładność pomiarów, śledzenia i analizowania warunków pogodowych, pozwoli też na doprecyzowanie granic obszarów objętych suszą rolniczą. System jest uzupełnieniem krajowej sieci stacji meteorologicznych, pracujących w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, administrowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Stacje meteorologiczne wykonują pomiary: opadu atmosferycznego, usłonecznienia, temperatury gruntu i powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru. System zawiera aplikacje komputerowe łączące dane meteorologiczne potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej, obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Umożliwia to rolnikom wiarygodne dokumentowanie wpływu braku wody na spadek plonów. Ponadto, służy do ostrzegania przed zagrożeniami atmosferycznymi, co poprawia bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

W uzgodnieniu z IUNG-PIB wytypowano optymalne lokalizacje stacji meteorologicznych w gminach, które uzyskały dofinansowanie. Lokalizacje stanowią uzupełnienie tzw. białych plam w istniejącej sieci stacji meteorologicznych w regionie łódzkim.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl