"Jaz na rzece Prosna czekał bardzo długo, aby przywrócone mu zostały podstawowe funkcje. A przecież kiedyś działał, sprawdzał się, był potrzebny. Niestety, brak polityki dotyczącej wody spowodował, że tego typu obiekty zostały zaniedbane. Dzięki dobrej współpracy z rządem Prawa i Sprawiedliwości i Wodami Polskimi to modelowe działanie będziemy starali się powielać w naszym województwie, które jest w sposób szczególny obarczone kłopotami z wodą" - wyjaśnił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Płynąca przez gminę Galewice Prosna rozdziela województwa: łódzkie i wielkopolskie; piętrzący wodę jaz Oświecim został wyremontowany za prawie 2,3 mln zł. Kolejną inwestycją w tej samej gminie, której celem ma być walka ze skutkami niedoborów wody, będzie nowy zbiornik retencyjny na rzece Struga Węglewska. W sprawie jego budowy podpisano niedawno list intencyjny.

Zbiornik Okoń ma mieć powierzchnię ponad 37 hektarów. Będzie pełnił dwie podstawowe funkcje: retencyjną oraz przeciwpowodziową. Władze gminy Galewice uważają, że stanie się on również atrakcją turystyczną i będzie wykorzystywany przez mieszkańców do rekreacji.

"Nasza gmina to teren rolniczy, jej 40 proc. pokrywają lasy. Jesteśmy nazywani łódzkimi Bieszczadami. Dlatego remont jazu Oświęcim to dla nas bardzo ważna inwestycja, podobnie jak budowa zbiornika Okoń" - zaznaczył wójt Galewic Piotr Kołodziej.

Samorząd woj. łódzkiego od 2019 roku współpracuje z rządem i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie remontów urządzeń piętrzących wodę, dzięki czemu odnowiono m.in. jaz na Słudwi w Złakowie Borowym w pow. łowickim czy na Nerze w miejscowości Zimne w pow. łęczyckim. Tylko w tym roku na program wsparcia remontów zbiorników małej retencji samorządy w Łódzkiem otrzymają 4,6 mln zł.

Jak zaznaczył marszałek Schreiber, jest to kwota trzy razy wyższa niż w ubiegłorocznej, pierwszej edycji programu, a także ponad dwa razy większa niż pierwotnie zaplanowano na ten rok.

"Zainteresowanie tym wsparciem było tak duże, że musieliśmy je zwiększyć. To imponująca kwota, która daje nam przywilej bycia liderem wśród województw, jeśli chodzi o wspieranie małej retencji" - podkreślił marszałek woj. łódzkiego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl