Umowę na dofinansowanie budowy nowej szkoły specjalnej w Lublinie podpisali w czwartek wojewoda lubelski Lech Sprawka, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty Mariusz Banach i skarbnik miasta Lucyna Sternik.

Obecny na uroczystości dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec podkreślił, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są objęte szczególną troską przez państwo.

"W ostatnim czasie nie tylko nakłady na inwestycje, ale również w programy i sposób podejścia do tych dzieci jest jednym z priorytetów państwa, rządu i ministra Przemysława Czarnka" - zaznaczył. Podał również, że budowa nowej SP nr 26 w Lublinie jest jedną z największych finansowanych z budżetu państwa inwestycji edukacyjnych w Polsce.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka ocenił, że jest to dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców i dzieci z Lublina. "To jest inwestycja o znaczeniu regionalnym, bo szkoła będzie w stanie przyjąć większą liczbę dzieci i nie dokonywać odmów tak, jak dzieje się to obecnie" - powiedział Sprawka.

Zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach podkreślił znaczenie tej placówki w lubelskim systemie oświaty.

"Szkoła podstawowa nr 26 jest szkołą specjalną nie tylko z nazwy; ona jest naprawdę dla nas specjalną pod względem miejsca w sercu dlatego, że pracuje z dziećmi, które miały w życiu mniej szczęścia. Z całą pewnością dopiero wizyta w tej szkole może uświadomić, z jakimi problemami te dzieci spotykają się na co dzień" - wyjaśnił Banach.

Zapowiedział, że przetarg na prace budowlane zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w formule zaprojektuj i wybuduj. W styczniu 2028 r. uczniowie mają rozpocząć naukę w nowym budynku przy ul. Hanki Ordonówny w Lublinie.

Dyrektor szkoły Alicja Dudak poinformowała podczas uroczystości, że jest to placówka z ponadstuletnią tradycją. Od 1967 r. działa przy ul. Bronowickiej i korzysta także z budynków przy ul. Krochmalnej i Kurantowej. W placówce uczy się obecnie 320 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, a nad procesem dydaktycznym czuwa 176 nauczycieli.

"Szkolnictwo specjalnie nie jest tanim szkolnictwem, ale warto to robić dla tych dzieci. Zostały pokrzywdzone przez los, to przynajmniej te nowe stworzone warunki będą lepszymi warunkami, za co serdecznie dziękuje" - mówiła dyrektor.

Całkowity koszt budowy nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Janusza Korczaka nr 26 w Lublinie wynosi ponad 80 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków rządowych stanowi ok. 64 mln zł.

Celem inwestycji jest poprawa poziomu i jakości kształcenia dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami z Lublina i z województwa lubelskiego. Dzięki budowie nowej siedziby, szkoła będzie mogła objąć opieką około 300 uczniów w klasach I-VIII, a nowa lokalizacja umożliwi uczniom dogodny dojazd do placówki. Nowa siedziba będzie zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i bez barier architektonicznych, a teren wokół szkoły zostanie zagospodarowany tak, aby zapewniał bezpieczne poruszanie się uczniom z niepełnosprawnościami.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl